Expert sănătate şi securitate în muncă

Post: Expert sănătate şi securitate în muncă
 

Cerinţe:
– Absolvent studii superioare tehnice;
– Cunoaşterea legislaţiei în domeniul Securităţii şi Sănătaţii în muncă;
– Curs postuniversitar în domeniul SSM (180 de ore);
– Limba engleza – nivel mediu;
– Cunoştinţe de operare pe calculator: obligatoriu MS Office (Word, Excel, Power Point);
– Atitudine proactivă şi adaptabilitate.

 
Responsabilităţi:
– Desfăşoară activităţile de prevenire si protectie la nivelul unităţii;
– Participă la identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare component a sistemului de muncă
– Participă la elaborarea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
– Acordă consultanţă în vederea elaborării instrucţiunilor proprii de Securitate şi Sănătate în muncă pentru locurile de muncă din sectorul alocat.
– Efectuează controale şi verifică însuşirea şi aplicarea măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor de lucru, etc.
– Urmăreşte respectarea programului de instruire- testare la nivelul unităţii, în sectorul alocat
– Întocmeşte şi ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
– Urmăreşte evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare şi control psihologic;
– Întocmeşte rapoarte conform prevederilor legale;
– Elaborează, actualizează şi implementează toate documentele legale privind sănătatea şi securitatea în muncă;
– Elaborează raportări, informări, evidente şi înregistrări ale documentelor specifice activităţii;
– Cunoaşte şi aplică legislaţia şi reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă.
 

Pe lângă pachetul salarial, beneficiaţi de:
– Program de formare şi dezvoltare profesională personalizat;
– Tehnologii moderne în industrie;
– Pachet de servicii medicale;
– Program de training personalizat;
– Facilităţi sportive (sală proprie de forţă/ fitness).

 
Descrierea companiei
Azomureş S.A., parte a grupului Ameropa, lider recunoscut pe piaţa naţională şi internaţională a îngrăşămintelor minerale, vă oferă posibilitatea dezvoltării unei cariere de succes, într-o companie cu expertiză industrială unică şi tradiţie, care asigură stabilitate şi un mediu profesionist.