Inginer debutant

Post: Inginer debutant (cu specializare în domeniul mecanică, electroenergetică, chimie, automatizări)
 

Cerinţe:
– Absolvent studii superioare tehnice;
– Cunoştinte foarte bune de limba engleză;
– Experienţă în utilizarea pachetului MS Office;
– Capacitate de analiza şi sinteză, atenţie la detalii;
– Atitudine proactivă în ceea ce priveşte sarcinile de lucru, manifestând interes, deschidere spre nou şi entuziasm.

 
Responsabilităţi:
– Dobândeşte aptitudini de coordonare tehnică a lucrărilor ce implică un grad ridicat de tehnicitate;
– Se pregăteşte din punct de vedere teoretic şi practic şi ia parte la evaluări periodice precum şi la evaluarea finală;
– Participă la întocmirea/ actualizarea documentaţiei tehnice, a instrucţiunilor de lucru, procedurilor operaţionale precum şi a altor documente specifice sectorului unde este repartizat;
– Participă la şedinţele şi informările stabilite de şeful ierarhic superior, de şeful secţiei unde este repartizat sau de coordonator;
– Îşi ajută colegii din departament şi din secţiile unde este repartizat;
– Urmăreşte realizarea instruirii profesionale, teoretice şi practice, care este prevazută în planul de activităţi;
– Asigură suportul necesar în proiectele de lucru în care este cooptat;
– Participă la simpozioane, cursuri de specializare, programe de instruire la care este trimis de către conducerea companiei.
 

Pe lângă pachetul salarial, beneficiaţi de:
– Program de formare şi dezvoltare profesională personalizat;
– Tehnologii moderne, unice în industrie;
– Oportunitatea de a deveni succesor în poziţii cheie în cadrul companiei;
– Pachet de servicii medicale;
– Facilităţi sportive (sală proprie de forţă/ fitness).

 
Descrierea companiei
Azomureş S.A., parte a grupului Ameropa, lider recunoscut pe piaţa naţională şi internaţională a îngrăşămintelor minerale, vă oferă posibilitatea dezvoltării unei cariere de succes, într-o companie cu expertiză industrială unică şi tradiţie, care asigură stabilitate şi un mediu profesionist.