1. ANUNŢURI

  Anunt privind AMENAJARE PLATFORME PENTRU AMPLASARE REZERVOARE SOLUȚIE DE UREE ȘI POLICONDENSAT ÎN INSTALAȚIA UREE document atașat

   

  Anunt privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Amenajare platforme pentru amplasare rezervoare soluție de uree și policondensat în Instalația Uree document atașat

   

  Anunt privind Instalație mobilă pentru tratarea apelor din iazul Batal de 30 Ha document atașat

   

  Anunt privind Sistem de dezhidratare nămol și reabilitarea construcțiilor aferente sistemului de dezhidratare document atașat

   

  Anunt privind Instalatie mobila pentru tratarea apelor din iazul batal de 30 ha document atașat

   

  Anunţ - Solicitare aviz de mediu pentru lucrarea “DESFIINȚARE CLĂDIRI AMONIAC II – C246, C247, C249, C250, C251”: document atașat

   

  Anunţ - “Reabilitare și extindere rețea de canalizare menajeră”: document atașat

   

  Solicitare aviz de mediu pentru lucrarea “DESFIINȚARE CLĂDIRI AMONIAC II – C246, C247, C249, C250, C251”: document atașat

   

  Solicitare aviz de mediu pentru lucrarea “Construire Instalație de expediție Uree Vrac”: document atașat

   

  Solicitare aviz de mediu pentru lucrarea “Reabilitare și extindere rețea de canalizare menajeră”: document atașat

   

  Fundație din beton armat pentru rezervor de oxigen împrejmuită cu gard din sârmă bordurat: document atașat

   

  Anunt sistem de dezhidratare namol document atașat

   

 2. REACH

  ANUNŢ

  privind înregistrarea substanțelor conform Regulamentului REACH

   

  Aducem la cunoștința tuturor beneficiarilor produselor noastre faptul că AZOMUREŞ S.A. a înregistrat la Agenţia Europeană pentru Substanţe Chimice ECHA Helsinki, până la 30.11.2010, substanţele ca atare sau în preparate, produse sau importate de societate în cantităţi mai mari de 1 tonă/an, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare.

 3. CONSULTARE RAPORT DE SECURITATE

  Raportul de securitate al AZOMUREŞ S.A., întocmit in conformitate cu prevederile legale de către IPROCHIM S.A. Bucureşti, este pus la dispoziţia publicului şi poate fi consultat de către cei interesaţi la sediul societătii, Biroul Mediu, în zilele lucrătoare, între orele 900- 1400. Informaţii suplimentare la telefon 0265-253700, int. 2407.