Raportul de securitate al AZOMUREŞ S.A., întocmit in conformitate cu prevederile legale de către IPROCHIM S.A. Bucureşti, este pus la dispoziţia publicului şi poate fi consultat de către cei interesaţi la sediul societătii, Biroul Mediu, în zilele lucrătoare, între orele 900- 1400. Informaţii suplimentare la telefon 0265-253700, int. 2407.