1. Investiţii pentru un mediu curat

  Investiții realizate cu succes

  Modernizarea instalaţiilor Amoniac III (2015) şi Amoniac IV (2016)

  Valoarea investiţiei: - 135 mil. €

  OBIECTIVE

  - îndeplinirea tuturor cerințelor de mediu prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu și Documentele BAT referitoare la Instalațiile Amoniac, inclusiv eliminarea emisiilor de amoniac în atmosferă

  - modernizarea sistemului de comandă și control automat al procesului și al opririlor de urgență, în vederea creșterii siguranței în exploatare

  - creșterea capacității de producție

  - creșterea eficienței energetice

  Reducerea emisiilor de pulberi şi amoniac la faza de granulare a instalaţiei NPK – 2015

  Valoarea investiției: - 2.5 mil. €

  OBIECTIVE

  - reducerea impactului negativ produs de emisiile rezultate din turnurile de granulare ale instalației NPK

  - încadrarea concentrației pulberilor emise în atmosferă în valorile limită impuse de legislaţia în vigoare

  - reducerea cantităţii de pulberi de îngrăşământ antrenate împreună cu apa din precipitaţii în râul Mureș

  Reducerea emisiilor de pulberi evacuate prin coșul comun NPK

  Valoarea investiției: - 2,5 mil.€

  OBIECTIVE 

  - reținerea particulelor extrem de fine emise la coșul comun din turnul de granulare

  - reducerea impactului vizual al coborârii emisiilor la nivelul solului în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile

  Modernizarea instalaţiei Uree (faza umedă şi granularea) - 2015

  Valoarea investiţiei: - 114 mil. €

  OBIECTIVE 

  - îndeplinirea tuturor cerințelor de mediu prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu și Documentele BAT referitoare la Instalația Uree, inclusiv reducerea emisiilor de amoniac și pulberi în atmosferă

  - modernizarea sistemului de comandă și control automat al procesului și al opririlor de urgență, în vederea creșterii siguranței în exploatare

  - creșterea calității produsului finit

  - creșterea capacității de producție

  Staţie de epurare biologică a apelor uzate înainte de evacuarea în râul Mureş - 2015

  Valoarea investiției: - 10 mil. €

  OBIECTIVE

  - Reducerea emisiilor de poluanți în apele de suprafață.

  Instalarea unor sisteme de reducere a emisiilor de pulberi în aer la turnurile de granulare din instalaţiile Azotat de amoniu I + II şi Azotat de amoniu III  – 2015

  Valoarea investiției: - 8.5 mil. €

  OBIECTIVE

  - reducerea impactului negativ produs de emisiile rezultate din turnurile de granulare din instalațiile Azotat de amoniu I+II și III

  - încadrarea concentrației pulberilor emise în atmosferă în valorile limită impuse de legislaţia în vigoare

  - reducerea cantităţii de pulberi de îngrăşământ antrenate împreună cu apa din precipitaţii în râul Mureș

  Instalaţia de tratare a apelor impurificate cu amoniac şi azotat de amoniu – ARIONEX (2005)

  Valoarea investiției: - 7.5 mil. €

  OBIECTIVE:

  - realizarea unei instalații de epurare a apelor impurificate cu amoniac și azotat de amoniu

  REZULTATE:

  - reducerea cu peste 55% a cantităţilor de ioni azotat deversate în râul Mureş

  - încadrarea concentraţiilor de ioni amoniu şi azotat în limitele impuse

  - reutilizarea apei demineralizate

  Instalaţia de distrugere a oxizilor de azot (NOx) la instalaţiile Acid Azotic 2, 3 şi 4 (2003, 2004)

  Valoarea investiţiei: -  2.25 mil. €

  OBIECTIVE

  – reducerea emisiilor de oxizi de azot în atmosferă, în vederea încadrării în limitele legal admise

  REZULTATE

  – eşaparea în atmosferă a gazelor reziduale cu concentratii de oxizi de azot de câteva ori mai mici decât limitele legal admise

  Modernizarea instalaţiei de azotat de amoniu (2003)

  Valoarea investiţiei: - 7.7 mil. €

  OBIECTIVE

   – reducerea cantităţii de pulberi eliminate în atmosferă şi a consumurilor specifice

  REZULTATE

  – înjumătăţirea cantităţii de pulberi eliminate în atmosferă de la turnurile de granulare

  – reducerea semnificativă a consumurilor specifice

  Modernizarea instalaţiilor turnurilor de răcire a apei recirculate (2001)

  Valoarea investiției:  - 6.8 mil. €

  OBIECTIVE

  -   modernizarea a 22 de celule de la toate turnurile de răcire

  REZULTATE

  - obţinerea unei mai bune răciri a apei, cu consecințe pozitive asupra emisiilor de    poluanți în mediu

   - eficientizarea procesului de răcire a apei și reducerea consumului de energie electrică

  Monitorizarea continuă automată a calităţii apelor uzate deversate în râul Mureş (2001)

  Valoarea investiţiei: - 1 mil. €

  OBIECTIVE

   - controlul surselor de emisii de poluanţi în apele de suprafaţă şi încadrarea concentraţiilor acestora în limitele impuse

  REZULTATE

  - reducerea la minim a concentraţiilor de poluanţi în apele deversate şi încadrarea permanentă în limitele impuse

  -  nicio poluare accidentală a râului Mureş