1. CALITATEA AERULUI AMBIENTAL
    CALITATEA APELOR UZATE EVACUATE

  2. DEŞEURI

    Toate deșeurile rezultate din activitatea Azomureș sunt colectate selectiv, în containere special destinate fiecărui tip de deșeu și sunt predate firmelor autorizate în vederea valorificării sau eliminării. Valorificarea se realizează prin reciclare sau prin alte metode.

    tabel

    tabel