Comunicat de presă – Certificat Eco-Rom Ambalaje

COMUNICAT DE PRESĂ

 Tîrgu Mureș la

16 iunie 2015

 

Azomureș primește certificarea Eco-Rom pentru implicarea activă  ȋn protecția mediului înconjurător prin reciclarea ambalajelor în care au fost livrate produsele pe piața națională

Azomureș, principalul producător de îngrășăminte pentru agricultură din România, a primit recunoașterea oficială din partea Eco-Rom Ambalaje pentru activitatea din 2014 cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Potrivit organizației Eco-Rom Ambalaje, expert în activitatea de management al ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, Azomureș a reușit prin procesul de reciclare și valorificare a deșeurilor de ambalaje introduse pe piața națională cu produsele proprii, să asigure o reducere a GES (gaze cu efect de seră) de 1.366,28 tone CO2 echivalent. Cantitatea de dioxid de carbon care s-ar fi emis în atmosferă în lipsa acestei acțiuni este echivalentă cu emisiile generate de un autoturism care parcurge 5.062.796 km.

Modelul de calcul a fost realizat de compania BIO by Deloitte, în cooperare cu organizații din 25 state europene, printre care și România.

Azomureș dovedește astfel, încă o dată, preocuparea continuă pentru protejarea mediului înconjurator. Rezultatele acțiunilor de valorificare a deșeurilor vin în completarea demersurilor companiei pentru modernizarea instalațiilor în scopul unei dezvoltări durabile.

 

Biroul de presă Azomureș