Comunicat de presă – Autorizația Integrată de Mediu

Tîrgu Mureș la

8 Ianuarie 2016

Compania Azomureș a trecut în ultimele luni prin procedura de obținere a Autorizației Integrate de Mediu, conform noilor reglementări valabile de la începutul anului 2016. Acest proces a fost finalizat, iar Agenția de Protecție a Mediului a luat decizia de emitere a autorizației, după ce Azomureș a reușit să atingă toate obiectivele impuse de autoritățile naționale de mediu conform planului de conformare.

Noua autorizație integrată de mediu este aliniată la cerințele actuale ale legislației europene în privința protecției mediului înconjurător.
Prin emiterea Autorizației Integrate de Mediu, Azomureș încheie una dintre cele mai importante etape de modernizare a instalațiilor din istoria combinatului. Începând cu anul 2012 pe platforma Azomureș s-a derulat un program de investiții cu o valoare de peste 240 de milioane de euro în vederea retehnologizării și modernizării instalațiilor. Investiţiile au presupus, printre altele, modernizarea unor instalaţii cheie de pe platformă (cum ar fi fabrica de Uree și instalaţia Amoniac) şi construcţia unei noi staţii de tratare a apei industriale.
Astfel, s-a asigurat continuarea activității de producere a îngrășămintelor pentru agricultură și menținerea unui obiectiv industrial important pentru economia locală și națională.

Biroul de presă Azomureș