Comunicat de presă – Azomureș a încheiat cel mai amplu program de investiții din ultimii 30 de ani

Tîrgu Mureș, 19 noiembrie 2015 -­ Azomureş a celebrat, printr-­un eveniment susţinut ȋn Tȋrgu Mureş, finalizarea celui mai amplu proces de modernizare din ultimii 30 ani.

Ȋn prezenţa autorităţilor şi a partenerilor combinatului, Azomureş, ȋmpreună cu boardul Ameropa, a marcat intrarea ȋntr-­o nouă etapă care promite o productivitate mai bună, produse ȋmbunătăţite şi reducerea emisiilor ȋn mediul ȋnconjurător.

Retehnologizarea platformei de lucru asigură ȋncadrarea ȋn noile norme de mediu aplicabile din ianuarie 2016.

Investiţiile ȋn valoare de 240 de milioane de euro au presupus, printre altele, modernizarea unor instalaţii cheie de pe platformă (cum ar fi fabrica de Uree și instalaţia Amoniac) şi construcţia unei noi staţii de tratare a apei industriale. Instalaţiile vor fi puse ȋn funcţiune ȋn decembrie 2015.

Azomureş şi-­a reconfirmat astfel, aportul valoros ȋn agricultura românească. Ȋn acest sens, peste 70% din producţia de ȋngrăşăminte a combinatului ajunge pe piaţa românească. Mai mult decât atât, instalația pentru noul produs, ureea granulată, unică ȋn Europa de Sud‐est, a fost finalizată.

Azomureş va continua să vină ȋn sprijinul fermierilor ȋn mod activ, prin asistenţă tehnică, prin diferite materiale, la utilizarea corectă a ȋngrăşămintelor. Azomureş a ȋncheiat anul acesta o importantă etapă ȋn evoluţia sa, etapă care ȋi consolidează poziţia ȋn agricultura românească, intrând ȋn rândul combinatelor de top din Europa.

Biroul de presă Azomureș