Sistemul de management integrat este un sistem care integrează toate componentele unei afaceri într-un sistem coerent, astfel încât să permită realizarea scopului și misiunii sale.
În cadrul societății Azomureș s-a proiectat și implementat un sistem de management integrat calitate-mediu și managementul responsabil al produselor, ținând cont de:
– mediul organizațional specific societății și de riscurile asociate acestuia
– necesitățile societății
– obiectivele de calitate-mediu și managementul responsabil al produselor
– procesele utilizate și de produsele furnizate
– mărimea și structura societății
Succesul societății rezultă din implementarea și menținerea sistemului de management integrat calitate-mediu și managementul responsabil al produselor bazat pe proces, care este proiectat pentru imbunătățirea continuă a performanței, luând în considerare necesitățile societății și ale tuturor părților interesate.
Managementul la cel mai înalt nivel își asumă responsabilitatea pentru obținerea excelenței în privința calității produselor fabricate, dar și a satisfacției clienților prin protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător.
În acest scop, Azomureș s-a angajat să implementeze, să mențină și să îmbunătățească continuu sistemul de management integrat calitate-mediu și managementul responsabil al produselor, în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2008, valabil de la 09.09.2014 și SR EN ISO 14001:2005, valabil de la 09.09.2014.
Ca membru al Asociației „Fertilizers Europe”, Azomureș a implementat, menținut și îmbunătățit continuu cerințele Standardului Product Stewardship cu scopul de a întâmpina nevoile agriculturii și societății, printr-o ofertă serioasă și competitivă de îngrășăminte minerale de înaltă calitate, în conformitate cu principiile Programului European de Responsabilitate față de Mediu.
Politica în domeniul Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu și Politica în domeniul Managementul Responsabil al Produselor/Product Stewardship implementate în cadrul organizației, pot fi solicitate la adresa press.office@azomures.com sau consultate la sediul Azomureș.

Fișiere atașate:
Certificat Sistem Management Calitate SR EN ISO 9001-2015.pdf
Certificat Sistem Management Mediu SR EN ISO 14001-2015

Certificate Management System Fertilizers Europe Product Stewardship