Fertilizările faziale la culturile de primăvară

Realizarea acestor activități are în vedere aplicările de bază la pregătirea patului germinativ și concomitente cu semănatul. Schemele de fertilizare puse la dispoziție de Azomureș se referă la următoarele culturi: floarea soarelui, porumb, sfeclă de zahăr, cartof ...detalii.

Noi fertilizanţi Azomureș – îngrășăminte complexe de tip NP+

Sunt fertilizanți care au la baza compoziției, combinația NP (20:20) cu kieseritul (MgSO4) care formează în acest caz compoziţii complexe cu aport diferențiat de S și Mg:
• Fertilizantul NP+S+Mg: 20:20+5SO3+2MgO – este destinat fertilizărilor de bază la culturi de toamnă, dar și în acest sezon ca îngrășământ aplicabil la pregătirea patului germinativ la culturile de primăvară ...detalii.

Microelementele și rolul lor


În categoria microelementelor se cuprind acele elemente cu caracter nutritiv și fertilizant a căror concentrație maximă din plante nu depășește pragul de 0,01% din substanța uscată (s.u.) (cu limite de variație ale acesteia între n•10-2 la n•10-5 % din s.u.) care dețin funcții esențiale, dar specifice, cu prioritate fiziologice, biochimice și metabolice în viața plantelor ...detalii.