Fertilizarea și protecția plantelor

Relația între fertilizare și rezistența plantelor la atacul de boli și dăunători necesită o abordare interdisciplinară pentru a evita confuziile între efectele stărilor de carență-exces nutritiv și cele ale efectelor bolilor și dăunătorilor. Este reală constatarea că pe măsură ce plantele suferă de malnutriție sau hipernutriție rezistența lor la agenții de atac este mică, iar tulburările fiziologice și metabolice ale manifestării lor sunt mai grave. De aici rezultă că optimizarea agrochimică a sistemului sol-plantă, concretizată în producții mari și de calitate, cu stări normale de vegetație, fără dereglări nutriționale, poate determina prin fertilizare corectă și echilibrată o susținere efectivă a rezistenței plantelor la boli și dăunători. ...detalii.

Vița-de-vie – nevoia de fertilizare

Fertilizarea la vița-de-vie are particularități determinate de slaba fertilitate, în general, a solurilor viticole, supuse eroziunii și diversității mari determinată de amenajările antierozionale (cu profile de sol deranjate), dar și de particularitățile acestei plante cu necesar mare de elemente fertilizante pe toată durata de zeci de ani de exploatare a plantațiilor. În consecință, fertilizarea la vița-de-vie leagă fertilitatea efectivă a solului de cerințele și necesarul (de consum specific și global) în macro și microelemente față de aportul real al solului în principalii ioni cu caracter fertilizant ...detalii.

Corectarea reacției acide a solurilor

În țara noastră, solurile acide care necesită măsuri ameliorative, ocupă o suprafață de 3,4 milioane de hectare. Se înscriu în categoria solurilor acide amendabile, tipuri pedologice care dețin pHH2O < 5,8-6, deci sunt moderat (5,01 – 5,8)  și puternic acide(<5) și au un grad al saturației în baze < 75%, condiții în care Al-mobil se poate concentra la nivele fitotoxice. În programul de ameliorare a acestor soluri, amendarea calcică și fertilizarea rațională sunt măsuri prioritare și de cea mai ridicată eficiență ...detalii.

Soia – cultură de valoare agricolă și alimentară

Soia este una dintre cele mai importante plante agricole care la nivel mondial ocupă aproape 100.000 mii ha, cu cele mai mari suprafețe în SUA (31.000 mii ha), Brazilia (22.000 mii ha) și Argentina (17.000 mii ha). La nivel mondial, producția medie la unitatea de suprafață este de 2300 kg/ha. Producțiile medii cele mai ridicate la unitatea de suprafață se realizează constant în SUA (aproape 3000 kg/ha) pentru continentul american, iar în Europa se realizează constant o producție medie de peste 3000 kg/ha doar în Italia ...detalii.