Principiile fertilizării diferențiate și integrate

Aplicarea îngrășămintelor și amendamentelor, într-o agricultură performantă, este un principal mijloc de realizare a unor producții ridicate cantitativ și de calitate, stabile și care asigură o creștere a sustenabilității exploatației agricole. Este dovedit științific și în practica agricolă că managementul real al nutriției și fertilizării se circumscrie ca parte componentă a unui cadru general managerial condus pentru atingerea subiectelor producției agricole. ...detalii.

Alegerea corectă a dozei de fertilizanți

Doza de fertilizanți reprezintă cantitatea elementului nutritiv respectiv exprimată în kg s.a./ha (frecvent) sau în kg s.c./ha (uneori) capabilă să valorifice prin aplicare rolurile și efectele cantitative și calitative ale acestora în realizarea producției vegetale. Programarea și definitivarea dozelor de fertilizanți are în vedere mai multe obiective și funcții ale acestora care le asigură eficiență productivă în sistemul de fertilizare
....detalii.

Fertilizarea grâului, orzului și a culturii de triticale

Culturile de cereale păioase, în ansamblul lor, au o bună reprezentare în suprafața agricolă a țării noastre ca și în alte zone ale globului întrucât producția lor valorificabilă – boabele, au o valoare nutritivă majoră în hrana umană dar și animală ceea ce a condus la extindere ca utilitate, la dezvoltarea unor ramuri industriale de panificație și chiar la diversificarea unor furaje cu valoare nutritivă animală. Aceste culturi au dobândit în timp un ascendent rol pozitiv datorat utilităților multiple dar și efectului în dezvoltarea unor alternative de sisteme de agricultură, de bune practici în exploatarea superioară a fondului funciar, cu caracteristici cerealiere și mixte, capabile să conducă nu numai la dezvoltarea producției de cereale dar și a altor ramuri agricole (cum este zootehnia) și altele industriale, dependente de producția principală a acestor culturi. ...detalii.