Actualitate în fertilizarea grâului de toamnă

Prin avantajele economice și agronomice ce le deține, grâul rămâne o cultură de maximă importanță pentru țara noastră. Cercetările și practica producției acestei culturi au dovedit că tehnologiile raționale aplicate grâului pot conduce la producții ridicate și de calitate superioară.
În prezent însă obiective de obținere a unor producții de 6-8 t/ha, cu însușiri superioare de panificație necesită tehnologii adaptate culturii , fără deficiențe în realizarea principalelor verigi tehnologice, astfel încât efectul fiecărui factor atras și inclus în obiectivele producției ...detalii.

Noi sortimente Azomureș

Diversificarea sortimentelor de îngrășăminte produse și promovate de Azomureș S.A. răspunde solicitărilor și cerințelor agriculturii în care structura de culturi s-a diversificat profund, cu noi genotipuri (plante, soiuri, hibrizi) cu cerințe și obiective de producție mult modificate.
Consemnăm aici promovarea sortimentelor fertilizante NPK+S+Mg și NPK+S+Mg+B+Zn, care au rolul și efectul complex de implementare și eficiență a rolurilor specifice, nu numai a macroelementelor principale (N, P, K) ci și a celor secundare (S, Mg) și a microelementelor. Astfel, efectul acestor compuși fertilizanți complecși ...detalii.

Aplicarea uniformă a îngrășămintelor

Este o cerință în măsură să sporească eficiența aplicării îngrășămintelor. Aplicarea corectă a fertilizanților în tehnologii specifice solurilor și culturilor agricole trebuie să respecte un “Sistem Integrat de Diagnoză și Recomandări” (DRIS = The Diagnosis and Recommendation Integrated System) conceput la noi și elaborat în 1981 de Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie (ICPA) prin “Instrucțiuni privind executarea studiilor agrochimice” (vol. I, II, III) și “Metode de analiză agrochimică a solurilor în vederea stabilirii necesarului de amendamente și îngrășăminte” (vol. I, II) ...detalii.