Caravanele NPK – mijloace de informare pentru agricultori

Caravanele NPK constituie o succesiune de activități, inițiate de Azomureș, cu caracter de marketing și promovare pentru produsele fertilizante realizate pe platformă. Reprezentanţii Azomureș și colaboratorii au desfășurat in conținutul și locațiile caravanelor NPK, activități de testare și informare privind folosirea și efectul fertilizanților Azomureș, dar au susţinut și prezentări cu conținut profesional privind caracteristicile, efectele și rezultatele de producție, în zone diferite, la culturi și soluri variate, cu date-suport pentru lărgirea arealului și direcțiilor de utilizare a îngrășămintelor promovate ...detalii.

Noi produse fertilizante Azomureș (II)


Materialul de față își propune să susțină argumentat promovarea sulfului (S) și magneziului (Mg) prin compuși minerali ca fertilizanți ce pot fi integrați în sistemele de fertilizare diferențiate la mai multe culturi agricole aflate în structura agricolă actuală.
Sulful îl regăsim structural în țesuturi și integritatea lor, în aminoacizi reprezentativi cu S (cisteină, cistină, metionină) în care se află peste 50% din sulful proteic. Implicat fiind în sinteza proteinelor cu localizare în cloroplaste, influențează pozitiv fotosinteza. Compuși cu sulf se regăsesc și în substraturi și activatori enzimatici ...detalii.

Interacțiunea azot – potasiu (N/K)


Implicarea decisivă a celor două elemente - N și K – în fertilitatea solurilor și fertilizare are suportul rolurilor specifice, particulare al acestora, dar care au devenit conexe într-un scop major – randamente sporite cantitativ și calitativ ale culturilor, dar și calitativ superioare. Similitudini, dar și diferențieri în roluri și efecte se pot astfel fundamenta:
• Azotul cu C, O, H formează în plante un număr mare de compuși organici cu roluri constitutive și de structurare a materiei vii vegetale. În plante 80% din N se află în forme organice și 20% sub forma unor ioni liberi, disociați – NH4+; NO3-, iar prin biosinteza proteinelor ...detalii.