Ureea și utilizările sale

 

Ureea este printre cele mai cunoscute și utilizate îngrășăminte cu azot (N). Extinderea folosirii acestui tip de îngrășământ are la bază în primul rând însușiri fizico-chimice favorabile ca produs de sinteză și apoi calitățile de bun fertilizant, cu utilizări multiple. Îngrășământul de tip Uree are 46 % azot (N) s.a., fiind cel mai concentrat fertilizant simplu solid cu azot, aici acest element aflându-se în formă amidică (NH2), cu evoluție bună în sol, unde hidroliza este susținută de ureobacterii. Pe această cale fizico-chimică, dar și microbiologică, rezerva de azot (N) deținută se convertește în azot amoniacal (NH4+) și nitric (NO3-) care în stare solubilă au un bun contact cu coloizii solului, soluția acestuia și rădăcinile plantelor. De aceea se apreciază că Ureea în sol are o bună evoluție, ceea ce îi conferă o bună valorificare a potențialului fertilizant.  ...detalii.

Potasiul și nutriția plantelor

 

Potasiul (K) este unul dintre cele mai importante elemente de nutriție și fertilizante pentru agricultură, care în condițiile unor obiective ridicate de producție vegetală și de calitate pentru consumatori își sporește permanent efectele și contribuția la realizarea acestora. Se apreciază unanim că potasiul (K) este unul dintre cationii cei mai importanți pentru organismele vegetale, care echilibrează și reglează funcțiile de creștere ale azotului (N), conferind astfel o dezvoltare echilibrată plantelor.  Alături de  azot (N) și de fosfor (P), susține, prin complementaritatea rolurilor acestora, în tehnologiile de fertilizare bazate pe NPK, producții ridicate și de calitate. Față de azot (N) și fosfor (P), potasiul (K) primordial susține sinteza și depunerea glucidelor, echilibrează pe această cale reducerea nitraților și sinteza proteinelor.  ...detalii.

Inaugurarea fabricii de Uree

 

19 noiembrie 2015 - moment foarte important pentru Azomureş care a celebrat printr-un eveniment organizat la Tg. Mureş finalizarea celui mai amplu proces de modernizare din istoria recentă a combinatului.

Această investiţie, în valoare de 240 milioane Euro răspunde unor deziderate majore şi anume: nevoia de a creşte producţia de îngrăşăminte -  veriga esenţială pentru sporirea producţiei agricole în contextul scmbărilor normelor europene de mediu şi a grijii permanente pentru un mediu curat  pentru cetăţenii din Tg. Mureş. ...detalii.