Fertilizarea la ieşirea din iarnă a culturilor

În perioada – sfârşit de februarie-începutul lunii martie sunt necesare, anterior aplicării îngrăşămintelor, următoarele analize:
a) evaluarea stării de vegetaţie a culturilor: densitate plante/m2 raportată la numărul boabelor germinabile.
b) analiza N-mineral (NO3- + NH4+), pe adâncimea de 0-90 cm, pentru stabilirea rezervei de azot la desprimăvărare.
c) calculul necesarului de N, eventual şi de P, raportat la rezervele determinate prin analize de laborator, până la nivelul necesarului producţiei programate.
Fertilizarea la grâu şi rapiţă ...detalii.

Noi fertilizanți Azomureș


Schimbarea structurii de culturi în agricultura țării noastre, ca și promovarea unor genotipuri (soiuri sau hibrizi) cu productivitate mare la principalele plante ridică permanent problema îmbunătățirii sortimentului de fertilizanți în măsură să răspundă imperativelor de sporire cantitativă și calitativă a producției. Diversificarea sortimentelor cu includerea în compoziția fertilizanților și a macroelementelor considerate anterior secundare (S, Mg) schimbă decisiv abordarea fertilizării în principal cu orientare spre un caracter integrat (prin atragerea acestor elemente) și reactualizarea diferențierii dozelor și pretabilității acestora în sistemul sol-plantă ...detalii.

Interacțiunea azotului cu molibdenul, în nutriție și fertilizare

Abordările legate de chimismul microelementelor în sistemul sol-plantă însoțite de realizarea unor fertilizanți cu macro- și microelemente sunt tot mai frecvente și se pun în legătură de dependență sau efect, fie de unele însușiri intrinseci ale solului (pH, carbonați și bicarbonați, humus, minerale argiloase, aprovizionarea cu N, P, K, S, Ca, Mg ș.a.) dar și de cerințele plantelor față de aceste elemente ca și sensibilitatea acestora la insuficiența sau excesul lor.
De ce este actuală echilibrarea azotului cu microelementul molibden? Interacțiunea lor se bazează în primul rând pe rolurile specifice ...detalii.