Principiile 4C de aplicare a fertilizanților – Alegerea corectă a tipului de fertilizant

Implementarea alegerii tipului de fertilizant într-un sistem de fertilizare este o etapă a unui management real al nutriției și fertilizării care presupune adaptarea tipului (sortimentului) de îngrășăminte la proprietățile solului (ca aport nutritiv și însușiri), la cerințele și necesarul culturii într-un cadru ecologic și tehnologic dat. Aplicarea fertilizanților în cadrul managementului îngrășămintelor trebuie să asigure o aprovizionare echilibrată și optimală a plantelor cu elementele esențiale creșterii și dezvoltării lor, să conducă la obținerea unor producții agricole cantitativ și calitativ superioare. ...detalii.

Noi sortimente de fertilizanți Azomureș – Îngrășăminte cu Kieserit (14-14-14+7SO3+4MgO și 18-18+10SO3+5MgO)

În ultimii ani Azomureș promovează în producție și în agricultură categoria de îngrășăminte minerale complexe îmbogățite. În acest context s-a realizat o îmbunătățire a sortimentelor complexe consacrate și echilibrate de tip NP și NPK prin îmbogățire cu sulf (S) și magneziu (Mg) introduse prin Kieserit (sulfat natural hidratat de magneziu, solubil în apă), ce deține în compoziție 16% MgO și 28-31% S-solubil. Gama de fertilizanți obținută și promovată pentru agricultură pune în valoare rolurile și efectele sulfului și magneziului, îmbunătățirea cantitativă și calitativă a produselor obținute, sporește efectul și valorificarea elementelor esențiale deținute (NP și NPK), manifestă superioritate față de introducerea sulfului din sulfatul de amoniu ce manifestă efecte acidifiante pentru soluri.....detalii.

Fertilizarea culturii de rapiță

Cultura de rapiță cunoaște în ultimii ani o extindere ca suprafață și o creștere a producției la unitatea de suprafață; aceste constatări sunt datorate conținutului de ulei din semințe (45-49%) cu utilizări în alimentația umană și industrie. Uleiul de rapiță a devenit în amestec cu butanul excelent carburant pentru motoarele Diesel, mai economic și nepoluant.
Din punct de vedere agricol valorifică bine condiții ecologice din climatul temperat, are exigențe pentru soluri fertile și profunde, bogate în humus și cu calciu suficient.
...detalii.