Noi sortimente NPK cu S și Mg

Optimizarea agrochimică a sistemului sol-plantă, prin aplicarea rațională a îngrășămintelor, este o cerință primordială a sistemelor de agricultură practicate astăzi. În acest deziderat major se are în vedere obiectivul esențial ca fiecare factor implicat, fiecare sortiment fertilizant, cu elementele deținute, să aibă o integrare și producție conformă cu rolurile și efectele particulare și cumulate ale acestora, evidențiate cantitativ și calitativ, în sistemul biologic și agricol dat....detalii.

Sulf și magneziu din Kieserit – versus sulf din sulfat de amoniu

Compozițiile complexe NP+S+Mg și NPK+S+Mg în concentrații și rapoarte diferite ale elementelor componente se elaborează prin tehnologiile specifice nitrofosfaților pentru compușii ce au la bază NP și respectiv tehnologii nitrofoska pentru compușii NPK. Pentru realizarea concentrațiilor programate de sulf și magneziu tehnologia prevede introducerea unei resurse naturale de tipul Kieseritului, un sulfat de Mg cu 27-30% MgO și 16-18% Sulf solubil, iar alți ...detalii.

Promovarea noilor sortimente NPK în fertilizările de bază la culturile de toamnă

Fertilizările de bază efectuate concomitent cu pregătirea patului germinativ la culturile ce se seamănă toamna au un rol în dezvoltarea ulterioară a plantelor respective și în final în atingerea parametrilor cantitativi și calitativi ai producțiilor valorificabile. ...detalii.