Fertilizantul URAN în tehnologiile de încorporare a resturilor vegetale

Sortimentul fertilizant UAN (URAN) este un produs lichid cu N. Se produce pentru aplicare la sol și încorporare mecanică prin fertirigare. Se aplică de regulă anterior primei lucrări mecanice a solului (arat sau lucrare cu grapa cu discuri). Este luat în atenție mai ales pentru încorporare cu resturile vegetale ca bază de nutriție cu N pentru microorganismele implicate în humificare și circuitul azotului. ...detalii.

Importanţa efectuării analizelor de sol

Analizele agrochimice de sol constituie în ansamblul lor cea mai eficientă și mai accesibilă metodă de control a stării de fertilitate a solului sub aspectul însușirilor actuale dar și al celor de evoluție a fertilității....detalii.

Fertilizarea legumelor cultivate în spaţii protejate

Fertilizarea în spațiile protejate are un specific aparte și o exigență datorată caracterului intensiv al acestei tehnologii și trebuie să realizeze o armonizare deplină a cerințelor culturilor legumicole cu însușirile solului de seră sau solarii. ...detalii.