Analiza plantei și importanța ei

Analiza plantei se realizează într-o complexitate analitică pornind de la controlul nutriției și fertilității pentru prevenirea dereglărilor de nutriție (insuficiențe-exces) şi continuând cu evaluarea necesarului de nutrienți pentru un nivel cantitativ și calitativ al producției și stabilirea unor măsuri de fertilizare eficientă.
În domeniul analitic al plantei se promovează următoarele variante ...detalii.

Trasabilitatea fertilizanților în plante

Abordările legate de trasabilitatea fertilizanților în plante au la bază conceptul potrivit căruia înțelegerea efectului aplicării îngrășămintelor pornește de la percepția unui sistem sol-plantă-fertilizanți, ca un ansamblu de elemente dependente care formează prin integrare o unitate bine definită. Această integritate dependentă, cu factori și interacțiuni ale acestora, trebuie să răspundă organizării materialelor pe mai multe niveluri integrative ...detalii.

Relația dintre fertilizare şi calitatea producției

Scopul esențial al producției vegetale este obținerea în primul rând a unor substanțe biologic și biochimic active, acumulate în organele vegetative de rezervă și consumabile (substanţe minerale, proteine și aminoacizi esențiali, hidrați de carbon, lipide și uleiuri vegetale, vitamine). Aceste substanțe conferă produsului vegetal valoare energetică și alimentară, iar pentru om și animale îi asigură calitate ...detalii.