Produse fertilizante Azomureş – îngrăşământ lichid de tip URAN/UAN

Este un produs fertilizant lichid cu azot (N). Avantajele utilizării: efect rapid al azotului deținut ca urmare a stării lichide de prezentare, reducerea costurilor prin eliminarea etapelor de uscare, granulare, ambalare, manipulare, utilizare agronomică diversificată – fazial (la sol și foliar) pe fondul fertilizărilor de bază cu NPK și NP , pe sol concomitent cu resturile vegetale, prin fertirigare (la sol și foliar).

...detalii.

Fertilizările în pomicultură

Conceptul actual de fertilizare a livezilor pomicole corelează indicii agrochimici relevanți ai fertilității solurilor cu cerințele diferențiate ale speciilor pomicole față de reacție și conținut de materie organică și elementele nutritive esențiale. Sistemele de fertilizare a speciilor pomicole este necesar să aibă o compoziție și structură complexă, diferențiate pe parcursul ciclului anual de vegetație, ca raport nutritiv permanent în scopul asigurării producției de fructe cu necesarul de elemente. ...detalii.

Influența fertilizării asupra calității producției vegetale

Calitatea producției vegetale este o mărime complexă ce se realizează optimal prin mai multe însușiri ce definesc valoarea biologică a produselor, valoarea organoleptică, valoarea tehnologică și valoarea igienică. Cantitatea și calitatea proteinei au o determinare genetică (prin specie cu genotipurile sale – soi, hibrid) dar s-a dovedit experimental și în producție că îngrășămintele prin sortimente, doze și epoci ale aplicării lor pot ave efecte semnificative. ...detalii.