Fertilizările în pomicultură

Conceptul actual de fertilizare a livezilor pomicole corelează indicii agrochimici relevanți ai fertilității solurilor cu cerințele diferențiate ale speciilor pomicole față de reacție și conținut de materie organică și elementele nutritive esențiale (tabelele 1,2). ...detalii.

Produse fertilizante Azomureş – îngrăşământ lichid de tip URAN/UAN

Este un produs fertilizant lichid cu N și deține următoarele însușiri fizico-chimice:
...detalii.

Influenţa fertilizării asupra calităţii producţiei vegetale

Calitatea producției vegetale este o mărime complexă ce se realizează optimal prin mai multe însușiri ce definesc valoarea biologică a produselor (prin conținutul de substanțe compuse și cu activitate metabolică și nutritivă – săruri minerale, proteine,aminoacizi, hidrați de carbon, lipide, vitamine, enzime), valoarea organoleptică (prin gust, miros, culoare, consistență), valoarea tehnologică (de prelucrare, conservare etc.) și valoarea igienică (prin prezența sau absența unor compuși ce periclitează siguranța alimentară). Aceste însușiri și valori ce formează complex calitatea produselor vegetale consumabile aparțin genetic speciei vegetale respective (soiurilor și hibrizilor acestora) și pot avea o variabilitate dependentă (în anumite limite) de multitudinea factorilor ecologici și de producție ai plantelor....detalii.