Fertilizarea la cultura de floarea soarelui


Floarea soarelui este principala cultură oleaginoasă din țara noastră din semințele căreia se extrage un ulei comestibil de calitate alimentară deosebită, cu digestibilitate ridicată și valoare calorică mare, bogat în provitamine și vitamine liposolubile. De asemenea, producția secundară a acestei culturi are utilizări multiple – în realizarea unor nutrețuri concentrate pentru animale, ca surse de proteine, în extragerea unor compuși utili fabricării maselor plastice și fibrelor artificiale etc. Suprafața și producția medie de floarea soarelui au cunoscut fluctuații mari în țara noastră dar în ultimul deceniu sunt în creștere semnificativă.
Cerințele față de sol și nutriție: Floarea soarelui este pretențioasă față de condiţiile de sol – preferă soluri medii textural (lutoase, luto-nisipoase) aerate, fără tasare naturală sau tehnologică, bine drenate, cu expoziție bunăslab acide-neutre (cu pH = 6,5-7,2), bine aprovizionate în elementele fertilizante esențiale ...detalii.

Fertilizarea şi protecţia plantelor


Optimizarea agrochimică a sistemului sol-plantă prin fertilizare şi amendare, cu rezultate superioare de producţie şi calitate a acesteia, cu stări normale de vegetaţie, fără dereglări de nutriţie (insuficienţe sau carenţe) determină constatarea că fertilizarea corectă asigură implicit o rezistenţă sporită a plantelor la atacul de boli şi dăunători care este dobândită şi imprimată iniţial pe cale genetică la culturi.
În definirea stărilor de rezistenţă a plantelor la atacul de boli şi dăunători au o mare importanţă reprezentările macro- şi microelementelor implicate în construcţia şi structura plastică a ţesuturilor vegetale (N, P, K, S, Ca, Mg) ca şi a celor implicate în activitatea metabolică şi enzimatică vegetală (K, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo). Altele (K, Ca, Cu, Mn, Zn) au chiar efecte de prevenire, reducere şi chiar combatere de boli.
Macroelementele (N, P, K, S, Ca, Mg) şi rezistenţa plantelor la boli şi dăunători ...detalii.

Noi fertilizanți Azomureș (produși cu microelemente)

Fertilizanții de acest tip realizați la Azomureș valorifică superior interacțiunea pozitivă a compușilor NPK îmbogățiți cu sulf (S) și magneziu (Mg) cu cea a prezenței microelementelor esențiale bor și zinc (B+Zn). Acești fertilizanți se realizează, pe un fond reprezentativ NPK, prin îmbogățire cu alți compuși fertilizanți de tipul:
• Kieseritului care este un sulfat natural hidratat de magneziu, cu un conținut de 16-18% MgO și 26-30% S-SO3, solubil și care prin aceste resurse naturale îmbogățește produsul NPK realizat industrial cu aport diferențiat de sulf și magneziu.
• Borax: este un compus mineral cu bor (Na2B4O7•10H2O) ce conține 11% B, cu reacție bazică și solubilitate mică în apă. Acest compus îmbogățește produsul fertilizant NPK+S+Mg cu bor și implementează pentru plante rolurile esențiale dar specifice ale acestui microelement – eficient în formarea țesuturilor ...detalii.