Fertilizarea la rapiță

Cultura rapiței manifestă exigențe sporite față de sol – preferă soluri fertile, bine aprovizionate cu humus, cu calciu suficient și care dețin un pH neutru-slab alcalin (pH 6,5-7,5), cu un regim aerohidric optimal și percolativ, favorabil creșterii și dezvoltării plantelor. Este o plantă considerată ca exigentă și rapace față de aprovizionarea naturală sau prin fertilizare cu elemente nutritive ...detalii.

Sortimente Azomureș cu microelemente

Microelementele sunt elemente de nutriție esențiale (ca și macroelementele) pentru culturile agricole și horticole, cu efect enzimatic-catalitic în procesele metabolice din plante, specifice fiecăruia dintre aceste elemente, dar și cu interacțiuni în circuitul macroelementelor (N, P, K, S, Ca, Mg) și între ele. Aceste elemente – Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, cele mai implicate în lumea plantelor ...detalii.

Circuitul azotului: excesul și deficitul azotului

Circuitul azotului între și în componentele esențiale ale ecosistemelor – sol, plante, resurse de apă și aer – deține procese fizico-chimice, biochimice și microbiologice cu aport de substanțe cu N (a) și în contrast cu acestea o altă sumă de fenomene naturale și/sau antropice care conduc la diminuarea resurselor cu N (b).  ...detalii.