Fertilizarea la sfecla de zahăr

Importanță economică și agricolă: Sfecla de zahăr deține o importanță economică aparte, deoarece furnizează materia primă pentru producerea zahărului, aliment indispensabil omului pentru valoarea nutritivă și energetică ridicată, utilizat direct în alimentație dar și în produse culinare extrem de diversificate. În aceeași măsură subprodusele – colete, frunze crude sau însilozate, tăițeii rezultați după extragerea zahărului ș.a. – furnizează furaje folosite în zootehnie. Nămolul rezidual de la fabricile de zahăr, cu conținut ridicat de CaCO3 plus elemente nutritive și reziduuri organice de la rădăcini este un amendament pentru solurile acide. ...detalii.

Sortimente Azomureş cu macroelemente secundare (S, Ca şi Mg)

Promovarea elementelor din categoria macroelementelor secundare (S, Ca, Mg), în combinații fertilizante noi la Azomureș, conferă agriculturii și horticulturii posibilități multiple de a realiza sisteme de fertilizare complexe și eficiente cantitativ și calitativ, compatibile cu principiile nutriției și fertilizării diferențiate și integrate. Culturile astfel beneficiază de aportul și efectul acestor elemente esențiale, de rolurile specifice ale acestora, de interacțiunile pozitive și de complementaritate.
...detalii.

Deficienţe de nutriţie în perioada toamnă-iarnă

Grâul de toamnă: parcurge în această perioadă faze de vegetație de la răsărirea plantelor la încheierea înfrățitului, considerate critice, datorită în primul rând, unor factori biologici determinați de slaba dezvoltare a sistemului radicular dar și de un ritm al absorbției elementelor nutritive ridicat. Astfel nutriția culturii este dependentă parțial de aprovizionarea nativă a solului cu elemente fertilizante şi este legată direct de sortimentul și doza de elemente aplicate, în stare solubilă și accesibilă prin fertilizarea de bază. De aceea, fertilizarea echilibrată NP și NPK este esențială la pregătirea patului germinativ pentru semănat. ...detalii.