Fertilizarea și calitatea producțiilor

Calitatea producțiilor vegetale valorificabile este dată de o multitudine de însușiri care se definesc prin valoarea biologică (organică și minerală a conținutului producției vegetale), prin cea organoleptică, prin însușiri calitative impuse de tehnologiile de prelucrare, conservare și păstrare dar și de însușirile igienice care toate, în ansamblul lor, asigură nutriția optimă a consumatorilor și siguranța alimentară a acestora....detalii.

Alegerea corectă a momentului aplicării fertilizanţilor

Alegerea corectă a momentului aplicării fertilizanților: constituie o parte componentă a managementului fertilizării și a nutrienților. Succesul cantitativ și calitativ al deciziilor corecte ca epocă (sau moment) de aplicare a fertilizanților poate fi asigurat dacă prin acestea se realizează mai multe obiective:
...detalii.

Noi sortimente Azomureș și îngrășăminte cu sulf

Introducerea sulfului în compoziția mai multor sortimente de fertilizanți Azomureș a cunoscut, cel puțin până la acest moment, două direcții principale: - prima, promovarea îngrășămintelor complexe de tip NPK+S și – a doua, diversificarea acestora prin formele fertilizante noi, de tip NP+S+Mg sau NPK+S+Mg prin introducerea Kieseritului ca resursă naturală de sulf și magneziu. ...detalii.