Fertilizarea fazială a culturii grâului de toamnă

Grâul de toamnă are o importanță deosebită în toate sistemele de agricultură practicate în țara noastră, datorită calității boabelor, a conținutului de proteine și hidrați de carbon din acestea, ceea ce oferă producției culturii de grâu valorificare superioară în hrana umană și animală. Deși are o plasticitate ecologică bună are exigențe pentru soluri cu textură medie, permeabile, cu bună reținere a apei, cu reacție slab-acid – slab-alcalină (pH 6- 7,4) și bine aprovizionate în elemente nutritive esențiale (N, P, K, S, Ca, Mg) ...detalii.

Fertilizanţi noi Azomureş, NP şi NPK cu Kieserit

Kieseritul, un mineral natural cu conținut esențial de MgSO4 • 2H2O, constituie o resursă naturală pretabilă obținerii unor compuși fertilizanți ce asigură efecte de complementaritate cu sortimentele N, NP, NPK. Se obțin din aceste combinații sortimente fertilizante noi, îmbunătățite și diferențiate, care oferă agriculturii alternative noi de management al fertilizării și nutriției și o sustenabilitate a sistemelor de agricultură pe care o asigură prezența concomitentă a resursei chimice (alți fertilizanți) alături de resursa naturală..
...detalii.

Rezultate de producţie la rapiţă

La rapiţă, rezultatele de producție obținute ca efect al aplicării diferențiate a fertilizanților Azomureș, confirmă și pun în valoare efectele complexe și de complementaritate a elementelor din compoziția îngrășămintelor aplicate . ...detalii.