Nitrocalcarul de Azomureş – îngrăşământ esenţial fertilizării cu azot şi cationi esenţiali (Cao şi MgO)

Nitrocalcarul produs la Azomureş întruneşte calităţile unui fertilizant valoros pentru culturile agricole şi horticole cu efecte cantitative şi calitative asigurate de conţinutul ridicat şi echilibrat de azot - N (nitric şi amoniacal) şi aport substanţial de cationi esenţiali – Ca+Mg. ...detalii.

Sortimente Azomureş pentru fertilizările faziale la grâu

Fertilizările faziale la grâu au caracter integrat în sistemul de fertilizare la această cultură, cu rol suplimentar faţă de fertilizarea de bază (din toamnă de la pregătirea patului germinativ), se aplică primăvara de la repornirea în vegetaţie până la fenofaza de umplere a bobului. În esenţă fertilizării faziale/suplimentare i se pot delimita efectele – o revigorare a vegetaţiei după repaosul din iarnă, asigurarea cantitativă a elementelor (în primul rând de N şi altele) în fenofazele de consum maxim (de la înfrăţit la coacerea în lapte ceară) şi concomitent cu umplerea bobului se defineşte şi calitatea producţiei. Se poate face cu îngrăşăminte cu N – solide şi lichide dar şi cu cele complexe de tip NP, NPK, NPK + Kieserit (S şi Mg)....detalii.

Analizele de sol- necesitate imediată în agricultură

Analizele de sol permit evaluarea şi monitorizarea fertilităţii solurilor şi au ca scop practic definirea măsurilor eficiente – fertilizare şi amendare – prin care se armonizează pe termen scurt, mediu şi durabil cerinţele plantelor cu însuşirile de bază ale solului, în vederea realizării producţiilor agricole mari şi de calitate în condiţii ecologice normale.Toate deciziile şi recomandările ce se leagă de un sistem de fertilizare raţional trebuie să deţină date certe privind starea agrochimică a solului determinată prin analize chimice alături de informaţii pertinente privind necesarul de nutrienţi al culturilor prin consumurile specifice şi globale de elemente întrucât numai aşa sistemul de fertilizare este raţional şi optimizează cerinţele plantelor cu aportul de elemente din sol. ...detalii.