Rezultate de producţie la porumb – fertilizat cu sortimente Azomureş

Porumbul cultivat în România ocupă cea mai mare suprafață în agricultură comparativ cu alte plante reprezentative și a beneficiat tehnologic de multiple îmbunătățiri, de la abordări de perfecționare a amplasamentului multitudinii genotipurilor (hibrizilor), la utilizarea inputurilor și la performanța tehnicii folosite curent. Astfel, în ultimii 10-15 ani au devenit actuale și performanțele de producție cu rezultate cantitative și calitative deosebite. ...detalii.

Fertilizanţi noi Azomureş – NPK cu polisulfaţi

În anul 2018, Azomureș promovează fertilizanții NPK+polisulfați ca o nouă și complexă alternativă de fertilizare a culturilor agricole și horticole. Aceste noi sortimente au la baza compoziției îngrășămintele de tip NPK și polisulfații de proveniență minerală, naturală. Aceștia din urmă dețin combinațiile sulfaților principalilor cationi – K, Mg, Ca în formulă complexă – K2Ca2Mg(SO4)4 • 2H2O. Deoarece, chimic și nutrițional, sortimentele propuse asigură efectul NPK din fertilizanții de bază și prin complementaritate și combinații realizate tehnologic şi astfel asigură efectul unor aporturi semnificative de K, Ca, Mg potențate de prezența sulfatului ca anion nutritiv dar și însoțitor al cationilor deținuți. La formula nutrițională (clasică) de NPK se asigură efectul cationilor esențiali și ai sulfatului ca nutrient anionic și activator al celorlalte elemente.
...detalii.

Caravanele Azomureş – mijloace de informare pentru agricultori

Începând cu anul 2012, Azomureş şi-a canalizat activităţile de marketing către utilizatorul final, fermierul român. Majoritatea activităţilor de marketing s-au concentrat pe consultanţă agronomică de specialitate, oferită în principal pe durata evenimentelor şi a vizitelor de pe teren. Scopul principal este de a sprijini fermierii în ceea ce priveşte obţinerea rezultatelor favorabile cu ajutorul fertilizanţilor Azomureş, potriviţi pentru toate tipurile de culturi.
Caravanele Azomureş constituie o succesiune de activități, cu caracter de marketing și promovare pentru produsele fertilizante realizate pe platformă. . ...detalii.