Actualitate în fertilizarea porumbului

Datorită productivității ridicate și a randamentelor mari, a utilizării multiple a producției de boabe, porumbul ocupă cea mai mare suprafață dintre plantele cultivate în țara noastră. Tehnologiile de cultură a porumbului sunt mult mai diversificate în scopul obținerii în condiții normale a unor producții de 10-14 t/ha, cu cerințe de exigență pentru genotipurile alese (hibrizi productivi și adaptați), a lucrării solului, a erbicidării și fertilizării eficiente. În contextul asigurării optimale a tuturor factorilor ecologici și tehnologici 46-52% din producția de porumb poate fi determinată de efectul îngrășămintelor. ...detalii.

Sortimente Azomureş pentru fertilizările faziale la rapiţă

Fertilizarea fazială la rapiță are ca obiective în primul rând refacerea culturii și repornirea vegetației după sezonul de iarnă, dar și asigurarea necesarului de elemente mai cu seamă la fenofazele de consum maxim (înflori-umplerea silicvelor). Aceste obiective pot fi realizate cu fertilizări faziale dovedite mai eficiente cu 2 aplicări de la repornirea în vegetație.
Rezultatele de producție obținute în loturile demonstrative USAMV-Azomureș la cultura de rapiță confirmă efectul aplicării faziale de fertilizanți în doze de 60-70 kg s.a. N/ha din CAN sau complexul 27-13,5-0 pe fondul unei fertilizări de bază (la pregătirea patului germinativ) cu NPK (MOP sau SOP) și NPK+S+Mg (cu Kieserit).
...detalii.

Sortimente Azomureş pentru fertilizările la semănat (” starter”) la culturile de primăvară

Fertilizarea de stimulare la semănat (numită și „starter”) privește aplicarea unei fracțiuni din doza de N sau din complexe de tipul NP sau NPK, concomitent cu semănatul pentru a pune la dispoziție plantelor tinere, din primele fenofaze, elementele nutritive. ...detalii.