Fertilizarea la legumele din spaţiile protejate

Sistemele de fertilizare la legumele cultivate în spații protejate (sere și solarii) se realizează în contextul de a se pune în acord optimal cerințele și consumul de nutrienți al acestor plante cu însușirile agrochimice ale solurilor și substraturilor nutritive de cultură ale acestui sistem horticol. Consumul specific și global (cantitatea de elemente nutritive extrase cu recoltele) pentru speciile cultivate în spații protejate depășesc cu 20-30% consumurile și necesarul de nutrienți ale acelorași plante cultivate în condiții de câmp. În plus, cadrul tehnologic specific ce se realizează – cu reglarea fluxului de lumină, temperatură-umiditate relativă aerului – indică imperios necesar un control agrochimic la sol și plantă și conferă astfel condițiile implementării unui management real al fertilizării și nutriției acestor culturi. ...detalii.

Îngrăşămintele complexe NPK cu polisulfaţi

Polisulfații – au o proveniență mineralogică naturală, care din punct de vedere al compoziției chimice includ combinațiile sulfaților principalilor cationi de K, Mg, Ca.
Avantajele agrochimice și agronomice ale polisulfaților: decurg din compoziția complexă naturală cu disponibilitate de combinații fertilizante complementare, combinații și efecte pozitive asupra solurilor și plantelor.
...detalii.

Fertilizarea grâului, orzului şi a culturii de triticale

Culturile de cereale păioase, în ansamblul lor, au o bună reprezentare în suprafața agricolă a țării noastre ca și în alte zone ale globului întrucât producția lor valorificabilă – boabele, au o valoare nutritivă majoră în hrana umană dar și animală ceea ce a condus la extindere ca utilitate, la dezvoltarea unor ramuri industriale de panificație și chiar la diversificarea unor furaje cu valoare nutritivă animală. Aceste culturi au dobândit în timp un ascendent rol pozitiv datorat utilităților multiple dar și efectului în dezvoltarea unor alternative de sisteme de agricultură, de bune practici în exploatarea superioară a fondului funciar, cu caracteristici cerealiere și mixte, capabile să conducă nu numai la dezvoltarea producției de cereale dar și a altor ramuri agricole (cum este zootehnia) și altele industriale, dependente de producția principală a acestor culturi. ...detalii.