Raportarea de sustenabilitate la Ameropa România

 

Scopul acestei raportări este de a oferi o imagine de ansamblu cu privire la informații de natură non-financiară ale Ameropa România, din care face parte și Azomureș,  managementului companiilor și instituțiilor financiare, în conformitate cu cerințele Directivei 2014/95/EU a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/EU privind prezentarea de informații non-financiare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari.

 

Raport de Sustenabilitate Ameropa România 2016

Raport de Sustenabilitate Ameropa România 2012-2015 (extras)

 

GRI & UN Global Compact

 

Structura principală a ghidului de raportare privind sustenabilitatea G4 pentru inițiativa de raportare globală (GRI) este utilizată pentru emiterea rapoartelor noastre. GRI Standard ajută companiile, guvernele și alte organizații să înțeleagă și să comunice impactul afacerilor asupra problemelor critice legate de sustenabilitate.
Pentru mai multe informații, vizitați site-ul web GRI Standard la adresa www.globalreporting.org

 

Pactul Global al ONU este o inițiativă condusă de Organizația Națiunilor Unite, care oferă companiilor o îndrumare în domeniul drepturilor omului, al muncii, al mediului și al luptei împotriva corupției. Orientarea constă în 17 principii de bază, care sunt formulate ca o politică de afaceri adoptabilă. Deși Ameropa nu este semnatar al UN Global Compact, am integrat ferm principiile în politicile noastre de afaceri.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul UN Global Compact la www.unglobalcompact.org

Ne rezervăm toate drepturile asupra conținutului site-ului și a documentelor publicate.

 

 

Depositphotos_28120021_original