Calitate

Sistemul de management integrat este un sistem care integrează toate componentele unei afaceri într-un sistem coerent, astfel încât să permită realizarea scopului și misiunii sale.

În cadrul Azomureș s-a proiectat și implementat un sistem de management integrat calitate-mediu și managementul responsabil al produselor, ținând cont de:

– mediul organizațional specific și de riscurile asociate acestuia

– necesitățile companiei

– obiectivele de calitate-mediu și managementul responsabil al produselor

– procesele utilizate și de produsele furnizate

– mărimea și structura companiei

Managementul la cel mai înalt nivel își asumă responsabilitatea pentru obținerea excelenței în privința calității produselor fabricate, dar și a satisfacției clienților prin protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător. În acest scop, Azomureș s-a angajat să implementeze, să mențină și să îmbunătățească continuu sistemul de management integrat calitate-mediu și managementul responsabil al produselor, în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015.

Ca membru al Asociației „Fertilizers Europe”, Azomureș a implementat, menținut și îmbunătățit continuu cerințele Standardului Product Stewardship, cu scopul de a întâmpina nevoile agriculturii și societății, printr-o ofertă serioasă și competitivă de îngrășăminte minerale de înaltă calitate, în conformitate cu principiile Programului European de Responsabilitate față de Mediu.

AzoMureș
AzoMureș
AzoMureș

contact

Str. Gheorghe Doja nr. 300

Tîrgu Mureș 540237

Mureș ROMÂNIA


E: office@azomures.com


T: 0040 265 253.700

F: 0040 265 252.627

F: 0040 265 252.706

© 2021 Azomureș. All rights reserved.     Intranet

AzoMureș