Calitate

Sistemul de management integrat (calitate-mediu-SSM) integrează toate componentele unei afaceri într-un sistem coerent, astfel încât să permită realizarea obiectivelor și misiunii sale.

Managementul la cel mai înalt nivel din Azomureș își asumă responsabilitatea pentru obținerea excelenței în privința calității produselor fabricate, a satisfacției clienților, a protejării resurselor naturale și a mediului înconjurător și în scopul de a preveni rănirea și îmbolnăvirea lucrătorilor, de a asigura locuri de muncă sigure și sănătoase atât pentru angajații proprii cât și pentru vizitatori și/sau contractori.

În acest scop, prin participarea activă a tuturor nivelurilor ierarhice și funcțiilor existente, Azomureș s-a angajat să implementeze, să mențină și să îmbunătățească continuu sistemul de management integrat calitate-mediu-securitate și sănătate în muncă și managementul responsabil al produselor, în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018 și Product Stewardship.

Ca membru al Asociației „Fertilizers Europe”, Azomureș a implementat, menținut și îmbunătățit continuu cerințele Standardului Product Stewardship, cu scopul de a întâmpina nevoile agriculturii și societății, printr-o ofertă serioasă și competitivă de fertilizanți minerali de înaltă calitate, în conformitate cu principiile Programului European de Responsabilitate față de Mediu.

AzoMureș
AzoMureș
AzoMureș

contact

Str. Gheorghe Doja nr. 300

Tîrgu Mureș 540237

Mureș ROMÂNIA


E: office@azomures.com


T: 0040 265 253.700

F: 0040 265 252.627

F: 0040 265 252.706

© 2021 Azomureș. All rights reserved.     Intranet

AzoMureș