Echipa

Echipa este alcatuită din ingineri - specialiști care aplică cercetările întreprinse în vederea obținerii de noi produse si a îmbunătățirii celor existente, în conformitate cu cerințele legale impuse de UE și/sau statul român, urmărind totodată și promovarea excelenței în fiecare aspect prin expertiza, eficiența, atenția acordată detaliilor și pasiunii, toate acestea reprezentând un aspect - cheie pentru dezvoltarea companiei.

Cercetare & Dezvoltare

Viziune - Activitate

Realizarea de noi produse, evoluate și adaptate nevoilor fermierului și schimbărilor impuse de noile tehnici agricole, speciilor introduse și politicilor agricole, de mediu, comunitare și naționale.

Direcționarea activităților de cercetare - dezvoltare către satisfacerea nevoilor clienților, devenind astfel un partener de încredere pentru colaboratorii noștri și nu doar un simplu producător de îngrășăminte.

Susținerea utilizării responsabile a îngrășămintelor minerale pe care le producem cu scopul îmbunătățirii pe termen lung a fertilității solurilor din România, ceea ce conduce la creșterea și dezvoltarea plantelor prin aportul sporit de nutrienți.

Activitatea ​departamentului R&D cuprinde și procesul de elaborare și redactare a documentelor tehnice aferente produselor fabricate în Azomureș S.A., pe baza legislației UE, a Regulamentelor și Directivelor europene, precum și pe baza legislației naționale.

PROIECTE ÎN DERULARE

AZOTAT DE AMONIU CU KIESERIT

Azotatul de amoniu cu kieserit se utilizează în agricultură ca fertilizant mineral azotos, fiind o substanță care are efect rezidual de acidifiere asemănător cu azotatul de amoniu. Este utilizat pentru completări faziale pe toate solurile inclusiv pe cele alcaline, în special pentru culturile de câmp (agricole și horticole) cu consum mai ridicat de sulf, și/sau cele cu masă vegetală mai voluminoasă, adică suprafață fotosintetizantă mai mare. Kieseritul este o rocă naturală - sulfat hidratat natural de magneziu - solubil în apă, prietenos cu mediul, care îmbogățește conținutul de sulf și magneziu al îngrășământului.  

ÎNGRĂȘĂMÂNT LICHID DE TIP UAN+S (UAN CU TIOSULFAT DE AMONIU)

Îngrășământul lichid UAN+S este utilizat în agricultură la cerealele păioase, culturi tehnice, miriști. Beneficiile utilizării îngrășământului lichid UAN+S sunt agrochimice, agronomice și tehnico-economice. În urma aplicării fertilizantului se valorifică pozitiv interacțiunea azot / sulf (N/S), contribuind esențial la complementaritatea rolurilor și efectelor cationilor, cu prognoza unor efecte semnificative cantitative și calitative asupra recoltelor.

Fertilizantul UAN+S se încadrează în toate sistemele de fertilizare ca îngrășământ fazial, suplimentar, având rol de inhibitor de urează și nitrificare.

PROIECTE IMPLEMENTATE

ÎNGRĂȘĂMINTE COMPLEXE CU POLISULFAȚI

Îngrășăminte complexe îmbogățite cu sulf, potasiu, calciu și magneziu solubile în apă. Polisulfaţii reprezintă o materie primă naturală, bogată în elemente nutritive multiple, potrivită pentru toate tipurile de culturi şi soluri. Este un sulfat triplu de potasiu, calciu si magneziu, solubil 100%.

Introducerea polisulfaţilor în compoziţia îngrăşămintelor complexe, îmbogăţeşte conţinutul de substanţă activă prin aport efectiv şi biodisponibil de K, Ca, Mg şi S. Au un pH neutru, nu conțin alte substanţe secundare cu impact chimic şi biologic negativ.

Fără determinarea unor pierderi de substanţe active şi utile mediului sol-plantă, au conţinut redus de clor (Cl), cu pretabililitate la culturi sensibile la acest element.

ÎNGRĂȘĂMINTE COMPLEXE CU KIESERIT

Câteva dintre sorturile consacrate şi echilibrate de îngrăşăminte complexe de tip NP şi NPK, au fost îmbogăţite cu sulf (S) şi magneziu (Mg), extrase din Kieserit (sulfat hidratat natural de magneziu, solubil în apă).

Kieserit-ul conţine în compoziţie 55% SO3 solubil şi 27% MgO. Gama de îngrăşăminte obţinută şi promovată pentru agricultură pune în valoare rolul și efectul sulfului şi magneziului, sporeşte efectul şi valorifică elementele esenţiale deţinute (NP şi NPK).

Îngrăşămintele complexe îmbogăţite cu sulf şi magneziu extrase din Kieserit, sunt cea mai bună alegere pentru fertilizarea de bază la culturile care au nevoie de sulf, respectiv rapiţă, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, viţă-de-vie, legume, pomi fructiferi dar şi la cerealele pentru boabe cu utilizare în panificaţie

Fertilizers Europe

Fertilizers Europe este Asociația producătorilor de îngrășăminte din Europa.

Industria îngrășămintelor este un element - cheie în sectorul agricol european. Prin păstrarea calității acestei industrii, asigurăm calitatea produselor, urmărind un viitor pozitiv pentru industria alimentară europeană.

Fertilizers Europe cooperează îndeaproape cu producătorii, cu organizațiile fermierilor și cu alți actori din cadrul lanțului de producție alimentară pentru a dezvolta o abordare coerentă a provocărilor agricole, de mediu și economice ale Europei și pentru a promova cele mai bune practici agricole în cadrul comunității agricole.

În scopul de INOVARE A PRODUSELOR producătorii de îngrășăminte din Europa își îmbunătățesc continuu produsele și procesele punând accentul pe compozițiile și structurile de îngrășăminte noi, precum și pe tehnologia de aplicare, pentru a permite o mai bună nutriție a culturilor.

Produsele sunt orientate din ce în ce mai mult către culturi specifice, oferind o varietate de profile de eliberare și luând în considerare resurse din ce în ce mai limitate, cum ar fi apa.

Noul Regulament privind produsele de fertilizare trebuie să mențină calitatea îngrășămintelor din Europa, aceasta realizându-se prin:

    Asigurarea faptului că îngrășămintele de pe piața UE demonstrează eficacitate agronomică ridicată;
    Garantarea faptului că agricultorii europeni dispun de o gamă largă de produse;
    Armonizarea pieței unice și evitarea creării de piețe naționale;
    Promovarea inovării prin limitarea barierelor administrative.

SITUAȚIA APEI PE GLOB

Apa este un factor esenţial pentru echilibrul mediului şi sănătatea omului. Apa sub multiplele ei forme, reprezintă unul dintre cele mai importante elemente ale peisajului geografic - atât pentru utilizarea directă de către om, cât și pentru activitatea normală a biosferei, fiind, indispensabilă supraviețuirii și bunăstării oamenilor.

Din suprafața planetei noastre, de 510 milioane km2, apa reprezintă 71%, iar uscatul 29%. Volumul total de apă dulce este doar de 3,5% din cantitatea de apă a globului. Doar 0,3% din volumul de apă dulce de pe glob poate fi utilizată direct; restul de 99,7% se sustrage utilizării imediate de către oameni. 

În agricultură apa este cel mai important factor, consumul fiind de 65%, omul dorind extinderea irigațiilor pentru toate regiunile cu deficit agroalimentar. Irigațiile tradiționale sunt înlocuite în ultimul timp de cele moderne care doresc ocrotirea mediului ambiant. Odată cu creșterea procesului de urbanizare și dezvoltare a industriei, sunt necesare tot mai multe rezervoare și aducții de apă. In ultimii ani s-a înregistrat o scădere a rezervoarelor de apă și a nivelului adâncimii apelor subterane în regiunile agricole irigate.

Specialiștii sunt de părere că lipsa apei, și nu încălzirea globală, va fi marea încercare a omenirii în viitorul apropiat.

Azomureș oferă fermierului optimizarea consumului de apă prin formule echilibrate de fertilizanți ce conduce la reducerea acestei resurse.

INOVAȚIE

Inovarea este unul din pilonii principali pe care ne sprijinim strategia, asigurând astfel competitivitatea și garantând durabilitatea activităților noastre, în felul acesta contribuind la dezvoltarea agriculturii.

Scopul agriculturii sustenabile este de a produce alimente într-un mod eficient și productiv, conservând și îmbunătățind mediul.

În acest sens, AZOMUREȘ își orientează activitățile în scopul obținerii unor îngrășăminte mai eficiente prin procese necontaminante, folosind materii prime naturale și prietenoase cu mediul înconjurător și instalații tehnologice modernizate.

ȘTIRI

05 Decembrie 2018, Timișoara – Workshop “SOLUL – materia vie”

Cu ocazia “Zilei Mondiale a Solului”, Departamentul Cercetare – Dezvoltare a răspuns invitației lansate de USAMVB – Timișoara, participând cu următoarea prezentare: “Azomureș - puterea îngrășămintelor”.

PARTENERIATE

Azomureș colaborează cu Facultățile de Agricultură din cadrul Universităților de Științe Agricole și Medicină Veterinară din România, în scopul testării fertilizanților în condițiile pedoclimatice, precum și următoarele beneficii:

- impactul tehnic, de a identifica cele mai adecvate soluții de fertilizare pentru culturile luate în studiu;
- economic, de consolidare a relațiilor de parteneriat cu mediul economic;
- social, de implicare a studenților în vederea integrării mai facile a acestora pe piața muncii.

CLP

Regulamentul (CE) 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (CLP) are ca scop:

Garantarea unui înalt nivel de protecție a sănătătii oamenilor și a mediului; Libera circulație a substanțelor, amestecurilor și articolelor prin:

Armonizarea criteriilor de clasificare a substanțelor și amestecurilor

Armonizarea regulilor de etichetare și ambalare a substanțelor și amestecurilor periculoase

Stabilirea unei liste de substanțe cu elementele de clasificare și etichetare armonizate la nivel comunitar.

AzoMureș
AzoMureș
AzoMureș

contact

Str. Gheorghe Doja nr. 300

Tîrgu Mureș 540237

Mureș ROMÂNIA


E: office@azomures.com


T: 0040 265 253.700

F: 0040 265 252.627

F: 0040 265 252.706

© 2021 Azomureș. All rights reserved.     Intranet

AzoMureș