Tisztelt Hölgyem/Uram!

Jelen levelünkhöz mellékeljük az Azomureș és a Maros Megyei Horea Vészhelyzeti Felügyelőség által közösen összeállított tájékoztató anyagot. Ez az első ilyen jellegű anyag, melyet azért dolgoztunk ki, hogy részletesebben tájékoztassuk önt az Azomureșnél végzett tevékenységekről, illetve a vészhelyzetben felmerülő kockázatokról és az állampolgárok által ilyen esetben az meghozható intézkedésekről.

A biztonság nálunk elsőbbséget élvez! Működésünk előfeltételeinek egyike. Az utóbbi években az Azomureș jelentős összeget, több mint 250 millió eurót fektetett a gyártási berendezések korszerűsítésébe. Az eredmények ma már magukért beszélnek, hiszen a 2012-es évhez képest mind a hatósági, mind pedig a független ellenőrzések jelentős előrelépésről tanúskodnak a környezetre gyakorolt hatásunk tekintetében. Másrészről, ezeknek a beruházásoknak köszönhetően a berendezéseink megbízhatóbban működnek, és nagyobb biztonságot nyújtanak. A normáltartományon kívül eső működést fejlett riasztórendszerek jelzik, mely a gyártás szempontjából is nagyobb biztonságot ad. Ezzel párhuzamosan befektettünk munkatársaink szakmai továbbképzésébe, tovább csökkentve az emberi tévedésből fakadó gyártási hibák felmerülésének lehetőségét.

Mivel azonban vállalatunk vegyipari területen tevékenykedik, némely berendezések magas hőmérsékleten és nyomáson működnek, és a műtrágyagyártásához szükséges kémiai anyagokat is kezelünk. Elméletileg fennál a vészhelyzet felmerülésének kockázata, mely az üzem területén kívüli állampolgárokat is érintheti. A balesetek jellegüket tekintve összetettek - a műtrágyagyártás több mint 100 éves története során bekövetkezett korábbi balesetek tanulságosak voltak. A tanulságokból levont következtetések gyakorlati alkalmazása figyelmeztető- és riasztóberendezések formájában valósult meg, gyakran emberi erőforrás bevonásától független biztonsági záras megoldásokkal. A baleseti kockázat alacsony, egy az egymillióhoz. Mivel a következmények a körülöttünk élő embereket is érinthetik, tájékoztatjuk a lakosságot az ilyen helyzetben felmerülő teendőkről.

Megértjük, hogy a helyi közösség egyes tagjai számára ez természetesen aggodalomra ad okot, és természetes, hogy nem mindenki ismeri a hasonló ipari létesítményeket. Napjainkban üzemünk 2500 főt foglalkoztat, akik elsősorban önmagukért és a családjukért tartoznak felelősséggel, de a közösségért is, amelyben élnek. Talán az ön szomszédjai is közöttük vannak. Számukra biztosítjuk azt a műszaki támogatást, amelynek köszönhetően biztonsággal zárhatják a munkanapot.

Biztosítjuk afelől, hogy első számú prioritásunk a BIZTONSÁG.
A munkavállalók, a berendezések és a helyi közösség biztonsága.

Az Azomureș vezetősége:
Harri Kiiski, vezérigazgató; Aurel Botezan, műszaki igazgató;
Ovidiu Crăciun, gyártási igazgató; Steliana Petraș, minőség-, munka- és környezetvédelmi igazgató;
Mihaela Bodeanu, humán erőforrás igazgató; Cătălina Ionescu, logisztikai igazgató;
Josh Zacharias, kereskedelmi igazgató; Liptak Peter, gazdasági igazgató.

AzoMureș
AzoMureș
AzoMureș

contact

​​Gheorghe Doja street, ​No. 300

Tîrgu Mureș 540237

Mureș ROMÂNIA


E: office@azomures.com


T: 0040 265 253.700

F: 0040 265 252.627

F: 0040 265 252.706

© 2021 Azomureș. All rights reserved.     Intranet

AzoMureș