Mediu

​Noi, la Azomureș, ne-am asumat să respectăm și să promovăm cele mai bune practici în domeniul fabricării îngrășămintelor, pentru a oferi comunității condiții optime de a conviețui alături de o platformă industrială. Suntem conștienți de responsabilitatea noastră față de mediul înconjurător și de aceea am investit sume importante de bani în retehnologizarea și modernizarea unor echipamente cheie de pe platformă. Astfel am reușit să reducem amprenta asupra mediului înconjurător, în condiții de transparență față de comunitate.

Informații pentru public

Anunțuri

S.C. AZOMUREȘ S.A., titulară a proiectului INSTALAȚIE DE ÎNCĂRCARE APĂ DE IAZ ÎN CISTERNE AUTO, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul INSTALAȚIE DE ÎNCĂRCARE APĂ DE IAZ ÎN CISTERNE AUTO, propus pentru a fi amplasat în Târgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, nr. 300.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureș, din Târgu Mureș, Str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni, între orele 0900 - 1500 și marți - vineri, între orele 0900 - 1200 și la următoarea adresă de internet: http://apmms.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Mureș.”


De aici poate fi descărcat programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate în Azomureș.


Informații care trebuie comunicate publicului privind măsurile de securitate în exploatare și comportamentul în caz de accident.

Reach

Anunt privind înregistrarea substanțelor conform Regulamentului REACH

Aducem la cunoștința tuturor beneficiarilor produselor noastre faptul că AZOMUREŞ S.A. a înregistrat la Agenţia Europeană pentru Substanţe Chimice ECHA Helsinki, până la 30.11.2010, substanţele ca atare sau în preparate, produse sau importate de societate în cantităţi mai mari de 1 tonă/an, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare.

Securitate

Consultare raport de securitate

Raportul de securitate al AZOMUREŞ S.A., întocmit in conformitate cu prevederile legale, este pus la dispoziţia publicului şi poate fi consultat de către cei interesaţi la sediul societătii, Biroul Mediu, în zilele lucrătoare, între orele 9:00- 14:00. Informaţii suplimentare la telefon 0265-253700, int. 2900.

AzoMureș
AzoMureș
AzoMureș

contact

Str. Gheorghe Doja nr. 300

Tîrgu Mureș 540237

Mureș ROMÂNIA


E: office@azomures.com


T: 0040 265 253.700

F: 0040 265 252.627

F: 0040 265 252.706

© 2021 Azomureș. All rights reserved.     Intranet

AzoMureș