Mediu

​Noi, la Azomureș, ne-am asumat să respectăm și să promovăm cele mai bune practici în domeniul fabricării îngrășămintelor, pentru a oferi comunității condiții optime de a conviețui alături de o platformă industrială. Suntem conștienți de responsabilitatea noastră față de mediul înconjurător și de aceea am investit sume importante de bani în retehnologizarea și modernizarea unor echipamente cheie de pe platformă. Astfel am reușit să reducem amprenta asupra mediului înconjurător, în condiții de transparență față de comunitate.

Informații pentru public

Anunțuri

Consiliul Județean Mureș, coordonatorul Grupului de lucru județean pentru elaborarea Planului Teritorial pentru o Tranziție Justă în județul Mureș, în colaborare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de autoritate de management a Programului Operațional Tranziție Justă și coordonatorul procesului de elaborare a planurilor teritoriale pentru tranziție justă la nivel național, anunță publicarea în consultare publică a versiunii revizuite a Planului Teritorial pentru Tranziție Justă Mureș (PTTJ Mureș), inclusiv anexe (arhivă .zip, aprox. 24MB).

PTTJ Mureș poate fi accesat și pe pagina de internet a MIPE la http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/

Observațiile și/sau propunerile publicului sunt așteptate până în data de 10 mai 2022, ora 17.00, la adresele de email: potj@mfe.gov.ro și cjmures@cjmures.ro.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următorul telefon: 0265-263211, int.1301, e-mail: togan.codruta@cjmures.ro și magyarossy.andrea@cjmures.ro.


Informații care trebuie comunicate publicului privind măsurile de securitate în exploatare și comportamentul în caz de accident.

Reach

Anunt privind înregistrarea substanțelor conform Regulamentului REACH

Aducem la cunoștința tuturor beneficiarilor produselor noastre faptul că AZOMUREŞ S.A. a înregistrat la Agenţia Europeană pentru Substanţe Chimice ECHA Helsinki, până la 30.11.2010, substanţele ca atare sau în preparate, produse sau importate de societate în cantităţi mai mari de 1 tonă/an, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare.

Securitate

Consultare raport de securitate

Raportul de securitate al AZOMUREŞ S.A., întocmit in conformitate cu prevederile legale, este pus la dispoziţia publicului şi poate fi consultat de către cei interesaţi la sediul societătii, Biroul Mediu, în zilele lucrătoare, între orele 9:00- 14:00. Informaţii suplimentare la telefon 0265-253700, int. 2900.

AzoMureș
AzoMureș
AzoMureș

contact

Str. Gheorghe Doja nr. 300

Tîrgu Mureș 540237

Mureș ROMÂNIA


E: office@azomures.com


T: 0040 265 253.700

F: 0040 265 252.627

F: 0040 265 252.706

© 2021 Azomureș. All rights reserved.     Intranet

AzoMureș