POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

​Ultima actualizare: noiembrie 2019
​Protecția datelor dumneavoastră personale este una dintre preocupările principale ale Azomureș.

​Prin urmare, ne ocupăm cu grijă de procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

​Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

​Această politică de confidențialitate privește datele cu caracter personal ale clienților și furnizorilor noștri, existenți sau potențiali, ale reprezentanților legali sau convenționali ai acestora, ale altor persoane care ne contactează sau care ne vizitează, salariați sau potențiali angajați și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului nostru, www.azomures.com („Site”), precum și la toate celelalte date personale pe care le colectăm prin e-mail sau off-line.

​Politica de confidențialitate descrie:
•​ scopurile pentru care colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal
•​ temeiul prelucrării datelor cu caracter personal, pentru aceste scopuri
•​ categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră și le procesăm
•​ durata prelucrării acestor date
•​ drepturile dumneavoastră ca subiecți ai prelucrărilor de date cu caracter personal (persoana vizată) și modul în care le puteți exercita
•​ cui am putea divulga datele dumneavoastră personale

Operatorul

Operatorul este Azomureș S.A., cu sediul în Strada Gheorghe Doja nr. 300, cod poștal 540237, Târgu Mureș, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/1/1991, cod fiscal RO 1200490, Tel 0040 265 253 700, Fax 0040 265 252 627 / 0040 265 252 706 (denumită în continuare Azomureș).

Responsabilul cu protecția datelor al Azomureș poate fi contactat prin e-mail, la adresa gdpr@azomures.com.

Principii generale

Următoarele principii sunt fundamentale în prelucrarea datelor dumneavoastră personale:

•​ Transparență şi claritate: în momentul colectării și prelucrării datelor personale, veți fi informat despre identitatea operatorului, a destinatarilor datelor, precum și despre motivele prelucrării. Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate exclusiv pentru scopurile și în condițiile prevăzute în prezenta Politică de confidențialitate și nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

•​ Legitimitate: colectăm și prelucrăm date cu caracter personal doar atunci când avem un temei juridic. Utilizăm datele personale doar în scopuri comerciale adecvate, atunci când avem un interes legitim sau pentru respectarea unor obligații legale.

•​ Minimizare: colectăm doar datele adecvate, relevante și necesare în raport cu scopurile de prelucrare și luăm toate măsurile pentru a ne asigura că prelucrarea acestora se realizează într-un mod care asigură securitatea datelor.

​Scopuri și temeiuri pentru prelucrare și categoriile de date cu caracter personal prelucrate

​În contextul interacțiunii cu Azomureș, dumneavoastră, ca persoană fizică, puteți fi supus activităților de procesare a datelor cu caracter personal pe care le efectuăm. Astfel, utilizăm datele dumneavoastră personale în următoarele cazuri:

​1. Dacă sunteți client, furnizor sau partener contractual al Azomureș

1.1. ​Date prelucrate
​Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:
​ date de identificare (spre ex. prenume, nume de familie, țara de domiciliu și/sau naționalitatea dvs., numărul de identificare fiscală) şi numere de identificare naţionale (numărul pașaportului Dvs. sau al cărţii de identitate);
•​ datele de contact (de ex. numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa poștală sau adresa de la locul de muncă);
​ informații financiare (de ex. detaliile contului dvs. bancar, informaţii despre tranzacţiile cu noi în derularea relaţiei comerciale);
•​ alte informații necesare pentru evaluarea solvabilităţii şi conduitei profesionale (spre ex. experiența dvs. în ceea ce privește serviciul pe care îl oferiți, riscul de spălare a banilor, riscul de mită și corupție, legăturile dvs. cu persoane politice, conduita profesionala în relatiile comerciale cu Azomureş).

Putem colecta datele dvs. personale:
•​ direct de la dvs. (de ex. dacă sunteți partener contractual – persoană fizică cu care avem relații comerciale și cu care am semnat un contract, sau ne contactați în numele partenerului contractual pe care îl reprezentați);
•​ din alte surse publice, cum ar fi registrul comerțului, administrația finanțelor publice sau orice registre sau baze de date cu informaţii publice, pentru a verifica informațiile pe care le deținem.

​1.2.​ Scopuri de prelucrare si temeiul legitim al acestor prelucrari

Putem utiliza datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

1.2.1. Executarea contractului si comunicarea cu dumneavoastră
Utilizăm datele dumneavoastră pentru luarea măsurilor necesare în vederea încheierii unui contract comercial şi ulterior, pentru gestionarea relațiilor comerciale cu dvs., pentru a răspunde solicitărilor dvs., pentru a onora comenzile și orice formalităţi activitățile necesare în acest sens, pentru gestionarea facturilor şi plăţilor, pentru gestionarea evenimentelor, pentru a vă transmite comunicări referitoare la derularea contractului, pentru a răspunde întrebărilor dvs. și cererilor de verificare. Utilizam datele dvs. de contact pentru a comunica cu dumneavoastră în ceea ce privește solicitările dumneavoastră și orice alte aspecte relevante legate de derularea relației de afaceri. În acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de încheierea şi executarea contractului dintre noi, conform art. 6 alin.(1) lit. b) din GDPR.

1.2.2. Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege
Este posibil să procesăm unele dintre datele dumneavoastră în contextul furnizării unor informații, către autoritățile de stat, în baza prevederilor legale aplicabile sau pentru îndeplinirea unor obligații impuse de lege, cum sunt cele privind păstrarea înregistrărilor, întocmirea și menținerea documentelor financiar-contabile și, în anumite cazuri, obligația de a cunoaște clientul în baza reglementărilor pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Anumite produsele pe care le comercializăm, cum este cazul pesticidelor şi a fertilizatorilor, pot conţine nitrat de amoniu (substanţa clasificată în categoria substanţelor precursori de explozivi). Regimul acestor produse este strict reglementat, furnizarea produselor făcând obiectul mecanismului de raportare pentru tranzacții suspecte instituit prin Regulamentul (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi si Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Pentru aceste motive, vom ţine o evidenţă strictă a tranzactiilor cu produsele care conţin acest precursor, sub forma unui registru anume destinat, în care com înscrie pentru fiecare tranzacţie efectuată cel puţin următoarele:
•​ datele de identificare ale cumpărătorului - denumire societate/persoană fizică autorizată, sediu social, cod unic de înregistrare, precum şi datele de identificare ale reprezentantului care face vanzare/cumpărarea - nume, prenume, seria şi numărul actului de identitate;
•​ date despre precursorul de exploziv restricţionat vândut/achiziţionat, precum cantitate, tip, data vânzării, respectiv data livrării, locul livrării, metoda de plată, numele şi prenumele persoanei care face vânzarea/achiziţia;
​ informaţii referitoare la cumpărător, din care să rezulte dacă este cumpărător final sau cumpărător revânzător.

Ne rezervăm dreptul de a refuza comercializarea acestor produse în cazul în care nu furnizaţi date corecte şi complete precum şi dreptul de a raporta orice tranzacţie suspectă potrivit obligaţiilor legale în sarcina Azomureş.

În toate cazurile detaliate în prezenta subsecţiune 1.2.2., temeiul prelucrării este reprezentat de existența unei obligații legale, conform art. 6 alin (1) lit. c) din GDPR.

1.2.3. Prelucrarea datelor justificată de un interes legitim al Azomureş
Este posibil să procesăm unele dintre datele dvs. cu caracter personal în contextul raportărilor (fiscale sau de orice altă natură) către societăţile afiliate ale Grupului din care facem parte (AMEROPA), al proceselor de gestiune a datelor partenerilor noştri de afaceri, prevenirea și investigarea faptelor ce pot constitui infracţiuni, constatarea, stabilirea sau apărarea unui drept în instanţă, prevenirea fraudelor, utilizării necorespunzătoare a serviciilor sau spălării banilor, gestionarea și dezvoltarea viitoare a operațiunilor noastre comerciale inclusiv managementul riscurilor.
În acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de interesul legitim al Azomureş, conform art. 6 alin.(1) lit. f) din GDPR.

1.2.4. Trimitere buletine informative
De asemenea, este posibil să utilizăm datele de contact pentru a să vă furniza, în format electronic, buletinele noastre informative referitoare la produsele și serviciile noastre, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, v-ați exprimat expres consimțământul pentru o astfel de prelucrare.

Puteți oricând să vă retrageți consimțământul exprimând astfel opțiunea dumneavoastră de a nu primi newsletter-ul nostru în viitor, făcând click pe „dezabonare” atunci când primiți e-mailul respectiv sau, prin transmiterea unui e-mail la adresa gdpr@azomures.com.

​1.3.​ Durata de retenție a datelor
Vom păstra datele pe întreaga durată de derulare a relației contractuale plus o perioadă suplimentară de 3 (trei) ani (termenul general de prescripție conform legii române în scopul stabilirii sau apărării împotriva pretențiilor juridice). În orice circumstanță, datele sunt șterse dacă scopurile colectării sau prelucrării lor au fost atinse. Dacă datele cu caracter personal trebuie păstrate pentru respectarea unei obligații legale (spre ex. obligația întocmirii și păstrării documentelor financiar-contabile pentru o perioada de 10 ani sau păstrarea registrelor privind tranzacţii cu produse conţinând precursori pe o perioada de 5 ani de la terminarea acestuia), aceste date sunt păstrate până la finalul perioadei relevante.

​2. Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact a unui client, furnizor sau partener contractual al Azomureș

În cazul în care nu aţi încheiat în nume propriu un contract direct cu noi, furnizarea datelor cu caracter personal poate intra în atribuţiile Dvs. profesionale și poate fi necesară pentru executarea corespunzătoare a contractului încheiat între noi și partenerul contractual pe care îl reprezentați.

​2.1. Date prelucrate

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:
date de identificare (spre ex. prenume, nume de familie, țara de domiciliu și/sau naționalitatea dvs.) şi numere de identificare naţionale (numărul pașaportului Dvs. sau al cărţii de identitate);
datele de contact (spre ex. numărul de telefon de la locul de muncă, adresa de e-mail profesională, adresa de la locul de muncă);
informaţii profesionale (spre ex. numele angajatorului dvs., funcţia pe care o deţineţi).

Putem colecta datele dvs. personale direct de la dvs. (dacă ne contactați în numele partenerului contractual pe care îl reprezentați) sau de la partenerul contractual pe care îl reprezentaţi. În cazul în care aveți dubii în legătură cu prelucrarea datelor Dvs. personale în acea privintă, vă rugăm să contactați direct entitatea pe care o reprezentați.

2.2. Scopuri de prelucrare si temeiul legitim al acestor prelucrari

Putem utiliza datele dvs. cu caracter personal, în general, pentru pentru a comunica cu dvs. în ceea ce privește solicitările dvs. și orice alte aspecte relevante legate de derularea relației de afaceri cu partenerul nostru contractual, orice comunicări în acest sens fiind considerate a fi adresate companiei pe care o reprezentaţi. În acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de interesul legitim al Azomureş, conform art. 6 alin.(1) lit. f) din GDPR.

Vă atragem atenţia asupra faptului că orice angajat al unui partener contractual care intenţionează să vândă ori să cumpere produse cu regim preglementat (spre ex. pesticide şi fertilizatori, sau orice produse care au în conţinut nitrat de amoniu ) trebuie să se identifice cu act de identitate şi să facă dovada că acţionează ca reprezentant al partenerului contractual, prin documente justificative, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, actul constitutiv, orice act care să certifice calitatea de reprezentant al unui operator economic. În acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de existența unei obligații legale, potrivit Articolului 6 alin. (1) lit. c) din GDPR.


2.3. Durata de retenție a datelor
Vom păstra datele pe întreaga durată de derulare a relației contractuale pe care o avem cu partenerul contractual pe care îl reprezentaţi, plus o perioadă suplimentară de 3 (trei) ani (termenul general de prescripție conform legii române în scopul stabilirii sau apărării împotriva pretențiilor juridice). În orice circumstanță, datele sunt șterse dacă scopurile colectării sau prelucrării lor au fost atinse. Dacă datele cu caracter personal trebuie păstrate pentru respectarea unei obligații legale (spre ex. obligația întocmirii și păstrării documentelor financiar-contabile pentru o perioada de 10 ani sau păstrarea registrelor privind tranzacţii cu produse conţinând precursori pe o perioada de 5 ani de la terminarea acestuia), aceste date sunt păstrate până la finalul perioadei relevante.

​3. Dacă sunteți un potențial partener de afaceri al sau persoană de contact sau reprezentantul unui potențial client sau furnizor al Azomureș

​3.1. Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact în vederea promovării produselor și serviciilor noastre și/sau stabilirii unei relații de afaceri cu dumneavoastră sau cu clientul/furnizorul pe care îl reprezentați. Colectăm datele dvs. din surse publice (cercetare de piată) sau în mod direct de la dvs. (spre ex. atunci când ne lăsaţi o carte de vizită la conferinţe sau evenimente de profil). În acest caz ne bazăm pe interesul legitim de a furniza produsele și serviciile noastre precum și de a asigura buna derulare a activității noastre, conform art. 6 alin.(1) lit. f) din GDPR.

4. ​Dacă sunteți un candidat, solicitant de locuri de muncă/stagiu în cadrul Azomureş

​4.1.​ Comunicarea cu și evaluarea dumneavoastră

Utilizăm datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru evaluarea calificărilor solicitanților pentru o poziție în cadrul Azomureș, inclusiv în ceea ce privește programul nostru de practică sau de stagiu
Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră vă sunt: numele, emailul, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV-uri, detaliile de educație și instruire, calificările profesionale, precum și alte date cu caracter personal pe care le puteți furniza către noi și care sunt necesare îndeplinirii scopurilor mai sus menționate.

4.2.​ Scopul prelucrării

Vom procesa aceste date (date de contact, informații privind educația și experiența profesională) exclusiv pentru: recrutarea personalului, atunci când identificăm eventuale posibilități de colaborare, evaluarea calificării solicitanților pentru o poziție în cadrul Azomureș, organizarea interviurilor, verificarea cunoștințelor necesare ocupării anumitor posturi și stabilirea condițiilor ofertei de angajare.

4.3.​ Temeiul legitim al prelucrării

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal la solicitarea dumneavoastră, pentru efectuarea oricăror demersuri în vederea încheierii unui contract individual de muncă (potrivit Articolului 6 alin. (1) lit. b) din GDPR), în scopul intereselor legitime ale Azomureș, pentru recrutarea personalului (potrivit Articolului 6 alin. (1) lit. f) din GDPR) sau în baza consimțământului dumneavoastră (potrivit Articolului 6 alin. (1) lit. a) din GDPR).

4.4.​ Durata de retenție a datelor

Pentru a putea reveni cu eventuale oferte de angajare către dumneavoastră, vom păstra datele pe o perioadă de 6 luni. La expirarea acestei perioade, datele dvs. vor fi șterse.
Ne puteți solicita oricând ștergerea datelor în cazul în care o poziție în cadrul Azomureș nu mai este de interes pentru dumneavoastră prin transmiterea unei cereri la adresa de e-mail gdpr@azomures.com.

5. ​Dacă sunteți un vizitator al sediilor noastre

​5.1.​ Date prelucrate

Accesul în spațiile de desfășurare a activităților administrative si de producţie se realizează prin punctele de acces special amenajate și este monitorizat.
Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a asigură securitatea sediilor, a bunurilor și a personalului nostru.
Categoriile de date prelucrate în acest context sunt: numele dumneavoastră, seria și numărul actului de identitate, imaginea, vocea, semnătura precum și alte date cu caracter personal pe care le puteți furniza către noi și care sunt necesare îndeplinirii scopurilor mai sus menționate.

5.2. Scopul prelucrării

Datele anterior menționate sunt prelucrate pentru asigurarea pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a instalațiilor, precum și a împrejmuirilor afectate acestora, pentru constatarea încălcării obligațiilor și măsurilor de securitate și a normelor de conduită aplicabile în incinta spațiilor de desfășurare a activității Azomureș și prevenirea și combaterea săvârșirii infracțiunilor.

5.3.​ Temeiul legitim al prelucrării

Conform art. 6 alin.(1) lit. f), prelucrarea datelor colectate de către Azomureș la accesul în clădirea administrativă are la bază interesele legitime ale societății.

5.4.​ Durata de retenție a datelor

​Registrele de vizitatori electronice vor fi stocate pe o perioadă de 3 ani si 1 luna, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.
Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate (precum investigarea săvârșirii unor infracțiuni, situație în care imaginile vor fi stocate pe întreaga durată de derulare a investigațiilor și aplicării măsurilor de către organele competente). La expirarea termenului de stocare, înregistrările se distrug sau se șterg, după caz, în funcție de suportul pe care s-au stocat.

6. ​Dacă sunteți un vizitator al site-ului nostru de Internet

Utilizarea Site-ului www.azomures.com împreună cu toate subdomeniile acestuia reprezintă acceptul și consimțământul dumneavoastră în ceea ce privește practicile stipulate în prezenta subsecțiune a Politicii de confidențialitate precum și în Politica de utilizare a cookie-urilor, ce face parte integrantă din aceasta.

​6.1. Date prelucrate

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră, atunci când vizitați Site-ul nostru de Internet, www.azomures.com, pentru a monitoriza traficul și pentru a îmbunătăți conținutul Site-ului.
Categoriile de date prelucrate în acest context sunt: ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP de la care a fost accesat Site-ul nostru de Internet.

Suplimentar, în cazul în care doriți să ne contactați pentru a ne adresa orice întrebări, comentarii sau sugestii, o puteți face prin completarea formularului din secțiunea „Contact” a Site-ului, furnizând o adresa validă de e-mail și un număr de telefon.

6.2. Scopul prelucrării

Informațiile privind ora și data accesării Site-ului Internet și adresa IP de la care a fost accesat Site-ul nostru de Internet sunt colectate și procesate pentru a monitoriza traficul și pentru a îmbunătăți conținutul Site-ului.

Informațiile furnizate prin completarea formularului de contact vor fi utilizate exclusiv în scopul analizării solicitării dumneavoastră și, în cazul în care aceasta este acceptată de către Azomureș, pentru luarea tuturor măsurilor necesare în vederea furnizării unui răspuns sau adoptării măsurilor adecvate. Refuzul de a furniza informațiile solicitate împiedică finalizarea procesului de înregistrare a cererii și face imposibilă comunicarea dintre dumneavoastră și Azomureș.

6.3. Temeiul legitim al prelucrării

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în baza consimțământului dumneavoastră, conform dispozițiilor Articolului 6 alin. (1) lit. a) din GDPR.

6.4. Durata de retenție a datelor

Vom păstra datele dumneavoastră pe o perioadă de 3 ani (termenul general de prescripție conform legii române), în toate situațiile în care, potrivit obiectului cererii dumneavoastră, datele ne pot fi necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție, indiferent dacă are loc în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe sau în cadrul unei proceduri administrative sau a unei proceduri extrajudiciare. La expirarea acestei perioade, datele dumneavoastră vor fi șterse.

Furnizarea datelor cu caracter personal

În cazul în care anumite date cu caracter personal vă sunt solicitate direct, în scopurile menționate mai sus, vă rugăm să ni le furnizați în mod corect și complet, în caz contrar existând posibilitatea derulării necorespunzătoare a relațiilor dintre noi.
Dacă furnizați către Azomureș datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să vă asigurați anterior de legalitatea unei asemenea divulgări și să le comunicați, în prealabil, modul în care Azomureș intenționează să proceseze datele lor cu caracter personal, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Divulgarea datelor dumneavoastră personale

Ca regulă generală, nu vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal către terți.
Poate fi însă necesar să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către alte societăți din Grupul Ameropa în interiorul Spațiului Economic European (SEE) și Elveția.
De asemenea, dacă am încheiat un contract cu un prestator de servicii sau cu un contractant pentru a ne presta servicii sau a presta un serviciu în numele nostru, aceștia pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal. Azomureș S.A. nu autorizează acești prestatori de servicii/contractanți să utilizeze sau să dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal, decât în legătură cu prestarea serviciilor lor.
Azomureș poate dezvălui datele în vederea conformării cu obligații stabilite în sarcina Azomureș în baza reglementărilor legale aplicabile sau ca răspuns la cererea unei instanțe sau a altei autorități publice, precum un mandat sau o citație. Azomureș poate de asemenea să dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care considerăm, cu bună credință, că o astfel de dezvăluire este necesară pentru prevenirea fraudelor, combaterea operațiunilor de spălarea banilor sau de finanțare a actelor de terorism, precum și pentru protejarea intereselor legitime ale Azomureș.

Durata prelucrării

În general, datele personale colectate și utilizate vor fi stocate atât timp cât avem un interes justificat în reținerea acestor date, sau pentru orice altă perioadă mai lungă prevăzută de lege, de un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor sau de către autoritățile publice. În cazul unor litigii, putem păstra datele dumneavoastră personale până la terminarea procesului, inclusiv pe perioada eventualelor căi de atac în instanță.
Intenționăm să vă păstrăm datele cu caracter personal pe durata contractului/acordului dintre noi, precum și ulterior, conform politicilor noastre interne și obligațiilor legale care ne revin, detaliate inclusiv în secțiunile anterioare.
În cazul în care datele nu sunt colectate în cadrul unui contract/acord, aceste date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării de date preconizate, astfel cum este detaliat inclusiv în secțiunile anterioare.
Imediat după expirarea perioadei de stocare aplicabilă, datele vor fi: (a) șterse sau distruse în siguranță; sau (b) transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor). În orice caz, informațiile dumneavoastră personale nu vor fi păstrate într-o formă care să permită identificarea dumneavoastră mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, sau conform legislației relevante în vigoare.

Securitate

Am luat măsuri organizatorice și tehnice pentru a asigura un nivel de securitate adecvat împotriva riscurilor care apar în urma prelucrării, în special prin distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea, achiziția sau accesul neautorizat, manipularea voită sau accidentală, accesul de către terți, ștergerea sau modificarea datelor cu caracter personal. Veți fi notificat în cazul încălcării securității datelor, într-o perioadă de timp rezonabilă după descoperirea încălcării, cu excepția cazului în care organul abilitat stabilește că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar putea pune în pericol siguranța națională. În acest caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor organului abilitat. Vom răspunde prompt oricăror solicitări privind încălcarea securității datelor.

Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, „GDPR” vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:
•​ dreptul de renunțare – permițându-vă, în cazul în care v-a fost solicitat consimțământul expres pentru o anumită prelucrare, să vă retrageți oricând consimțământul;
•​ dreptul de acces – permițându-vă să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi și, dacă este afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
•​ dreptul la rectificare – permițându-vă să rectificați datele dumneavoastră personale dacă sunt inexacte;
•​ dreptul la ștergere – permițându-vă să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri; de exemplu, puteți solicita ștergerea informațiilor dumneavoastră personale în următoarele cazuri:
-​ în cazul în care datele dumneavoastră personale nu mai sunt necesare scopului prelucrării;
-​ dacă v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor, în cazul prelucrărilor bazate pe consimțământ;
-​ în cazul în care v-ați opus prelucrării datelor și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
-​ dacă datele trebuie șterse pentru îndeplinirea unei obligații legale aplicabile Azomureș.
•​ dreptul la restricționarea prelucrării – permițându-vă să obțineți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați acuratețea datelor dumneavoastră personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe);
•​ dreptul la opoziție – permițându-vă să vă opuneți la procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
•​ dreptul la portabilitatea datelor – permițându-vă să primiți datele personale care vă privesc, și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

Suntem bucuroși să vă asigurăm aceste drepturi.
Puteți să vă exercitați drepturile menționate anterior și să aflați mai multe despre acestea prin depunerea unei cereri scrise, la adresa str. Gheorghe Doja Nr. 300, prin e-mail, la adresa gdpr@azomures.com.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Ne-am angajat să tratăm întotdeauna solicitările dumneavoastră cu cea mai mare atenție și în cel mai scurt timp posibil.

Versiuni la această politică de confidențialitate

Ultima actualizare a  Politicii noastre de confidențialitate a fost realizată la 12 noiembrie 2019.

Politica de confidențialitate poate fi actualizată ori de câte ori este necesar. Modificările sunt afișate pe Site-ul nostru, astfel încât să aveți acces permanent la detaliile privind datele pe care le colectăm, la modul în care și în ce condiții sunt folosite. Orice actualizare va deveni aplicabilă în termen de 15 zile de la publicarea noii versiuni pe Site-ul www.azomures.com.

AzoMureș
AzoMureș
AzoMureș

contact

Str. Gheorghe Doja nr. 300

Tîrgu Mureș 540237

Mureș ROMÂNIA


E: office@azomures.com


T: 0040 265 253.700

F: 0040 265 252.627

F: 0040 265 252.706

© 2021 Azomureș. All rights reserved.     Intranet

AzoMureș