Îngrășăminte simple

Produse

Fertilizanţii produşi pe platforma Azomureş garantează o fertilizare bogată în substanţe nutritive, cu rezultate directe asupra creşterii calităţii şi cantităţii produselor agricole. Cu ajutorul portofoliului de produse, Azomureş este pregătit să răspundă tuturor cererilor fermierilor adaptate la nevoile fermelor.

Portofoliul de produse este unul complet, adică produse care conţin toate elementele nutritive necesare pentru plante (azot, fosfor, potasiu, calciu, sulf, magneziu, bor şi zinc)

Fiecare granulă produsă la Azomureş are cel puţin trei elemente care fac diferenţa: calitatea materiilor prime utilizate, tehnologia modernă de producţie şi proprietăţile tehnice.

Toate produsele Azomureș trebuie depozitate conform informațiilor din Fișele cu date de Securitate, disponibile pentru fiecare tip de îngrășământ. Un sumar al condițiilor de depozitare este disponibil AICI.

1. Nitrat (azotat) de amoniu granulat

Caracteristici

Cerinţe tehnice de calitate

Aspect
Azot total
Azot nitric
Azot amoniacal
pH
Conținut de apă
Granulație

granule albe, slab colorate
33,5%
16,75%
16,75%
min. 4,5
max. 0,45%
2 - 5 mm min. 90%
sub 1 mm max. 5%
sub 0,5 mm max. 3%

Caracteristici

Cerinţe tehnice de calitate

Aspect: granule albe, slab colorate
Azot total: 33,5%
Azot nitric: 16,75%
Azot amoniacal: 16,75%
pH: min. 4,5
Conținut de apă:
max. 0,45%
Granulație: 2 - 5 mm min. 90%
sub 1 mm max. 5%
sub 0,5 mm max. 3%

2. Nitrat (azotat) de amoniu prill

Caracteristici

Cerinţe tehnice de calitate

Aspect
Azot total
Azot nitric
Azot amoniacal
pH
Conținut de apă
Granulație

granule albe, slab colorate
34%
17%
17%
min. 4,5
max. 0,45%
1 - 4 mm min. 95%
sub 1 mm max. 5%
sub 0,5 mm max. 3%

Caracteristici

Cerinţe tehnice de calitate

Aspect: granule albe, slab colorate
Azot total: 34%
Azot nitric: 17%
Azot amoniacal: 17%
pH: min. 4,5
Conținut de apă: max. 0,45%
Granulație: 1 - 4 mm min. 95%
sub 1 mm max. 5%
sub 0,5 mm max. 3%

3. Nitrocalcar granulat

Caracteristici

Cerinţe tehnice de calitate

Aspect
Azot total
Azot nitric
Azot amoniacal
Conținut de apă
Granulație

granule alb-crem
27%
13,5%
13,5%
max. 0,5%
2 - 5 mm min. 90%
sub 1 mm max. 5%
sub 0,5 mm max. 3%

Caracteristici

Cerinţe tehnice de calitate

Aspect: granule alb-crem
Azot total: 27%
Azot nitric: 13,5%
Azot amoniacal: 13,5%
Conținut de apă: max. 0,5%
Granulație: 2 - 5 mm min. 90%
sub 1 mm max. 5%
sub 0,5 mm max. 3%

4. Uree granulată

Caracteristici

Cerinţe tehnice de calitate

Aspect
Azot total
Biuret
Alcalinitate
Conținut de apă
Granulație

granule albe, slab colorate
46%
max. 1,2% 
max. 0,02%  
max 0,3%
2 - 5 mm min. 95%

Caracteristici

Cerinţe tehnice de calitate

Aspect: granule albe, slab colorate
Azot total: 46%
Biuret: max. 1,2%
Alcalinitate: max. 0,02%  
Conținut de apă: max 0,3%
Granulație: 2 - 5 mm min. 95%

5. UAN

Caracteristici

Cerinţe tehnice de calitate

Aspect
Azot total
Azot nitric
Azot amoniacal
pH
Biuret
Punct de cristalizare

lichid incolor până la galben
32%
7,75%
7,75%
7,5 ± 0,5 unități
max. 0,5%
0°C

Caracteristici

Cerinţe tehnice de calitate

Aspect: lichid incolor până la galben
Azot total: 32%
Azot nitric: 7,75%
Azot amoniacal: 7,75%
pH: 7,5 ± 0,5 unități
Biuret: max. 0,5%
Punct de cristalizare: 0°C

Îngrășăminte complexe
de tip NP și NPK

1. NP 20:20

Caracteristici

Cerinţe tehnice de calitate

Aspect
Azot total
Azot nitric
Azot amoniacal
pH
Conținut de apă
Granulație

granule colorate
20%
8,7%
11,3%
min. 4,5
max. 0,5%
1 - 4 mm min. 95%
sub 1 mm max. 5%

Caracteristici

Cerinţe tehnice de calitate

Aspect: granule colorate
Azot total: 20%
Azot nitric: 8,7%
Azot amoniacal: 11,3%
pH: min. 4,5
Conținut de apă: max. 0,5%
Granulație: 1 - 4 mm min. 95%
sub 1 mm max. 5%

2. NP 20:20 + 0,05 Zn

Caracteristici

Cerinţe tehnice de calitate

Aspect
Azot total
Azot nitric
Azot amoniacal 

Zn
pH
Conținut de apă
Granulație

granule colorate
20%
8,7%
11,3%

0,05%
min. 4,5
max. 0,45%
1 - 4 mm min. 95%
sub 1 mm max. 5%

Caracteristici

Cerinţe tehnice de calitate

Aspect: granule colorate
Azot total:
20%
Azot nitric: 8,7%
Azot amoniacal:
11,3%

Zn: 0,05%
pH: min. 4,5
Conținut de apă: max. 0,45%
Granulație: 1 - 4 mm min. 95%
sub 1 mm max. 5%

3. NP + Kieserit 18:18 + 5MgO +10SO3

Caracteristici

Cerinţe tehnice de calitate

Aspect
Azot total
Azot nitric
Azot amoniacal 

MgO

SO3 solubil în apă
pH
Conținut de apă
Granulație

granule colorate
18%
7,8%
10,1%

5%

10%
min. 4,5
max. 0,5%
1 - 4 mm min. 95%
sub 1 mm max. 5%

Caracteristici

Cerinţe tehnice de calitate

Aspect: granule colorate
Azot total: 18%
Azot nitric: 7,8%
Azot amoniacal: 10,1%

MgO: 5%

SO3 solubil în apă: 10%
pH: min. 4,5
Conținut de apă: max. 0,5%
Granulație: 1 - 4 mm min. 95%
sub 1 mm max. 5%

4. NP 27:13,5

Caracteristici

Cerinţe tehnice de calitate

Aspect
Azot total
Azot nitric
Azot amoniacal
pH
Conținut de apă
Granulație

granule colorate
14,4%
12,6%
11,3%
min. 4,5
max. 0,5%
1 - 4 mm min. 95%
sub 1 mm max. 5%

Caracteristici

Cerinţe tehnice de calitate

Aspect: granule colorate
Azot total: 14,4%
Azot nitric: 12,6%
Azot amoniacal: 11,3%
pH: min. 4,5
Conținut de apă: max. 0,5%
Granulație: 1 - 4 mm min. 95%
sub 1 mm max. 5%

5. NPK 16:16:16

Caracteristici

Cerinţe tehnice de calitate

Aspect
Azot total
Azot nitric
Azot amoniacal
pH
Conținut de apă
Granulație

granule colorate
16%
7,2%
8,8%
min. 4,5
max. 0,5%
1 - 4 mm min. 95%
sub 1 mm max. 5%

Caracteristici

Cerinţe tehnice de calitate

Aspect: granule colorate
Azot total: 16%
Azot nitric: 7,2%
Azot amoniacal: 8,8%
pH: min. 4,5
Conținut de apă: max. 0,5%
Granulație: 1 - 4 mm min. 95%
sub 1 mm max. 5%

6. NPK + Kieserit 14:14:14+ 4MgO + 7SO3

Caracteristici

Cerinţe tehnice de calitate

Aspect
Azot total
Azot nitric
Azot amoniacal

MgO 

SO3 solubil în apă
pH
Conținut de apă
Granulație

granule colorate
14%
7,5%
11,3%

4%

7%
min. 4,5
max. 0,5%
1 - 4 mm min. 95%
sub 1 mm max. 5%

Caracteristici

Cerinţe tehnice de calitate

Aspect: granule colorate
Azot total: 14%
Azot nitric: 7,5%
Azot amoniacal: 11,3%

MgO: 4%

SO3 solubil în apă: 7%
pH: min. 4,5
Conținut de apă: max. 0,5%
Granulație: 1 - 4 mm min. 95%
sub 1 mm max. 5%

Alte produse

1. Melamină

Caracteristici

Cerinţe tehnice de calitate

Aspect
Conținut în melamină
Conținut în ioni de sodiu
pH
Conținut de apă

Pulbere albă, fină, cristalină
min. 99,7%
max. 0,01% 
între 7,5 – 9,5
max. 0,1%

Caracteristici

Cerinţe tehnice de calitate

Aspect: Pulbere albă, fină, cristalină
Conținut în melamină: min. 99,7%
Conținut în ioni de sodiu: max. 0,01%
pH: între 7,5 – 9,5
Conținut de apă: max. 0,1%

AzoMureș
AzoMureș
AzoMureș
AzoMureș

contact

Str. Gheorghe Doja nr. 300

Tîrgu Mureș 540237

Mureș ROMÂNIA


E: office@azomures.com


T: 0040 265 253.700

F: 0040 265 252.627

F: 0040 265 252.706

© 20​20 Azomureș. All rights reserved.     Intranet

AzoMureș