De ce avem
nevoie de îngrășăminte?

Avantajele
îngrăşămintelor
Azomureş

  • Fabricate cu materie primă de cea mai bună calitate care provine din surse naturale;
  • Solub​ilitate foarte bună;
  • Administrare uşoară şi economică;
  • Distribuţie uniformă;
  • Formule concepute pentru orice tip de cultură;
  • Prezintă toleranţă crescută a plantelor la secetă;
  • Asigură spor cantitativ la producţie;

Plantele au nevoie de 16 nutrienţi minerali esentiali. În timp ce carbonul şi oxigenul îl primesc din aer, iar hidrogenul din apă, restul de 13 nutrienţi provin din sol. Lipsa oricărei astfel de substanţă nutritivă poate să afecteze sănătatea şi dezvoltarea plantei, dar şi producţia. Îngrăşămintele conţin toate substanţele nutritive esenţiale pentru plante.

Până în 2050, populaţia lumii va creşte la 9 miliarde de oameni. Prin urmare, trebuie crescută productivitatea agricolă pentru a-i asigura hrana necesară.

Agricultura sustenabilă este asociată cu utilizarea îngrăşămintelor. Principalul mijloc de atingere a unor producţii agricole sigure, constante şi de calitate superioară, rămâne aplicarea corectă a îngrăşămintelor. Adoptarea unor tehnologii moderne, mai intensive, dar prietenoase cu mediul, pot mări semnificativ profitul fermierilor.

4C - APLICAREA CORECTA A ÎNGRĂŞĂMINTELOR

Conceptul 4C se bazează pe principiul celor 4R (formulat de către Institute for Plant Nutrition, Fertilizer Institute, International Fertilizer Industry Association) şi încadrează o agricultură sustenabilăşi o asociază cu aplicarea fertilizanţilor.

Fertilizarea este eficientă cu adevărat dacă actualizează cerinţele nutritive ale plantelor cu însuşirile solului, dar în acelaţi timp are un caracter integrat în tehnologiile agricole applicate pentru a conduce la obţinerea unor producţii vegetale ridicate, de calitate, dar concomitent cu prezervarea mediului înconjurător.

Cele 4 reguli privesc: Tipul de fertilizant, Doza de fertilizant aplicată, Momentul aplicării fertilizanţilor şi Modul de aplicare a acestora. Conceptul 4C este o abordare inovativă menită să crească eficienţa aplicării fertilizanţilor. 4C – Regulile de bază în aplicarea fertilizanţilor sunt general valabile, dar, vor fi aplicate în funcţie de condiţiile specifice de: sol, climă, sistem de cultură, tehnologia aplicată.

Ştiinţific - 4C înseamnă 4 Reguli de aplicare CORECTĂ a fertilizanţilor ţinând cont de:

Tipul fertilizanţilor

Asigură o nutriţie echilibrată, luând în considerare nivelul de aprovizionare din sol şi compoziţia chimică a fertilizantului, sub forma accesibilă plantelor.

Selectaţi cel mai echilibrat fertilizant, chiar şi din punct de vedere al produsului comercial, eficienţa economică a produsului.

Doza

Se stabileşte în funcţie de nivelul de aprovizionare al solului şi consumul specific al plantelor.

Utilizaţi analiza de sol, consumul specific al plantei, inclusiv analiza plantei.

Momentul aplicării

Se stabileşte în funcţie de nivelul de aprovizionare al solului, absorbţia elementelor nutritive, fazele de vegetaţie, riscul pierderilor de nutrienţi şi tehnologia aplicată.

Utilizaţi recomandările specialiştilor, chiar controlul nutrienţilor prin analiza ureazei sau inhibitorilor nitrificării, utilizaţi aplicarea fracţionară pentru a îmbunătăţi absorbţia.

Modul de aplicare

Se stabileşte în funcţie de dinamica sistemului radicular al plantei şi absorbţia elementelor nutritive, pentru a răspunde nevoilor specific plantelor şi a diminua riscul pierderilor de elemente nutritive.

Utilizaţi un mod de aplicare ce reduce pierderile, încorporaţi fertilizanţii, aplicaţi ţinând cont de conservare.

Etape pentru implementarea principiilor 4C

PASUL 1

Identificarea obiectivelor economice, sociale şi ecologice ale fermei încadrate în sistemul de producţie agricolă.

PASUL 2

Selectarea celor mai bune practici de management al fertilizanţilor specifice pentru: sol, climă, sistem de cultură.

PASUL 3

Integrarea celor mai bune practici de management al fertilizanţilor pentru toate obiectivele şi adaptarea la cerințele specifice.

PASUL 4

Cunoașterea principiilor de aplicare a fertilizanţilor în conformitate cu conceptul 4C.

Avantaje

Oferă o bază ştiinţifică pentru a evalua corect necesarul de nutrienţi;

Raspunde întrebării fermierului: A fost folosit tipul optim de îngrăşământ pentru cultura respectivă, în doza optimă, la timpul potrivit şi locul potrivit?

Contribuie la practicarea unei agriculturi durabile cu abordarea unor obiective economice, sociale şi ecologice.

Implementarea principiilor 4C

Una dintre provocările care stau în faţa sectorului agricol este aceea de a răspunde cerinţelor crescânde de hrană ale populaţiei globului şi, în acelaşi timp, să asigure creşterea eficienţei economice a fermelor agricole concomitent cu prezervarea mediului înconjurător.

A vorbi despre o agricultură sustenabilă înseamnă a defini obiective economice, sociale şi ecologice pentru fermele agricole.

Managementul aplicării fertilizanţilor - parte însemnată a producţiei agricole - trebuie definit în termeni de sustenabilitate prin dezvoltarea unui cod de bune practici. Aceasta implică 4 aspecte ale aplicării fertilizanţilor obligatorii pentru a asigura plantelor elementele nutritive necesare manifestării potenţialului productiv.

4C - cele 4 patru reguli de aplicare CORECTĂ ale fertilizanţilor - sunt o abordare inovativă menită să crească eficienţa aplicării.

Obiective

Economice
• Creşterea venitului net al fermei
• Contribuţia la dezvoltarea economică regional

Sociale
• Creşterea calităţii vieţii, educaţiei, alimentaţiei
• Creşterea productivităţii activităţii fermei şi utilizarea celor mai noi tehnologii, concomitent cu reducerea costurilor / unitate de suprafaţă sau produs
• Creşterea accesului la diverse surse de informare privind managementul agricol

Ecologice
• Menţinerea sau reducerea nivelului pierderilor de nutrienţi în mediu
• Reducerea eroziunii solului
• Reducerea emisiilor NH3
• Reducerea nitrificării / denitrificării şi a pierderilor de N2O sau N2
• Reducerea consumului de energie pe unitatea de suprafaţă sau fermă

AzoMureș
AzoMureș
AzoMureș

contact

Str. Gheorghe Doja nr. 300

Tîrgu Mureș 540237

Mureș ROMÂNIA


E: office@azomures.com


T: 0040 265 253.700

F: 0040 265 252.627

F: 0040 265 252.706

© 2021 Azomureș. All rights reserved.     Intranet

AzoMureș