Mediu

Noi, la Azomureș, ne-am asumat să respectăm și să promovăm cele mai bune practici în domeniul fabricării îngrășămintelor, pentru a oferi comunității condiții optime de a conviețui alături de o platformă industrială. Suntem conștienți de responsabilitatea noastră față de mediul înconjurător și de aceea am investit sume importante de bani în retehnologizarea și modernizarea unor echipamente cheie de pe platformă. Astfel am reușit să reducem amprenta asupra mediului înconjurător, în condiții de transparență față de comunitate.

Calitatea apelor uzate evacuate în râul Mureș

Valori medii lunare pentru parametrii de calitate ai apelor uzate evacuate în râul Mureș din stația de epurare biologică din comuna Cristești

Deşeuri generate din activitatea Azomureş, valorificate/eliminate

Toate deșeurile rezultate din activitatea Azomureș sunt colectate selectiv, în containere special destinate fiecărui tip de deșeu, inscripționat corespunzător și sunt predate periodic firmelor autorizate în vederea valorificării sau eliminării. Valorificarea se realizează prin reciclare sau prin alte metode.

AzoMureș
AzoMureș
AzoMureș

contact

Str. Gheorghe Doja nr. 300

Tîrgu Mureș 540237

Mureș ROMÂNIA


E: office@azomures.com


T: 0040 265 253.700

F: 0040 265 252.627

F: 0040 265 252.706

© 2021 Azomureș. All rights reserved.     Intranet

AzoMureș