Sănătatea și siguranța au fost, sunt și vor fi întotdeauna una din prioritățile principale ale companiei, formând o parte integrantă a activității noastre de bază. 

Dezvoltăm și promovăm o cultură puternică QHSSE (Calitate, Sănătate și Securitate în muncă, Securitate amplasament și Protecția Mediului), dar și procese și practici operaționale pentru a reduce riscurile la un nivel acceptabil, știind totodată că nu toate accidentele pot fi prevenite. Prin excelența operațională, facem tot posibilul să asigurăm un loc de muncă sigur și sănătos, cu bariere puternice împotriva incidentelor pentru angajați și vecinii noștri.

Azomureș investește constant pentru asigurarea unui mediu de lucru sigur pentru oamenii noștri, pentru contractorii noștri și pentru comunitate. Un factor determinant în asigurarea conformității forței de muncă cu cerințele de siguranță ale standardelor este dezvoltarea abilităților profesionale și înțelegerea responsabilităților individuale.

“ZERO ACCIDENTE ESTE IMPOSIBIL, UN ACCIDENT ESTE INACCEPTABIL”

Strategia de LEADERSHIP, investiția și utilizarea eficientă a instrumentelor HSE, implicarea, devotamentul și responsabilitatea colegilor - toate conduc către o cultură în care siguranța începe cu fiecare angajat, dar depinzând și de ceilalți.