Managementul la cel mai înalt nivel din Azomureș își asumă responsabilitatea pentru obținerea excelenței în ceea ce privește calitatea produselor fabricate, a satisfacției clienților, a protejării resurselor naturale și a mediului înconjurător și asigură locuri de muncă sigure și sănătoase atât pentru angajații proprii cât și pentru vizitatori și/sau contractori.


Azomureș s-a angajat să implementeze, să mențină și să îmbunătățească continuu sistemul de management integrat (calitate, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, energie și managementul responsabil al produselor), în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018 , SR EN ISO 50001:2019 și Product Stewardship.

Membru în Asociația Producătorilor Europeni de Îngrășăminte „Fertilizers Europe”, Azomureș a implementat, menținut și îmbunătățit continuu cerințele Standardului Product Stewardship (Managementul Responsabil al Produselor) cu scopul de a gestiona corect modul de utilizare a produselor, de a minimiza impactul acestora asupra sănătății și de a spori securitatea în muncă, securitatea amplasamentului și performanța de mediu pentru înteg ciclul de viață al produselor noastre.